Val op galerijvloer; vloer voldeed aan normen, maar wel gevaarlijke situatie. Woningbouwstichting aansprakelijk

Verzoekster woont al 37 jaar in een galerijflat. De woning huurt zij van Fien Wonen. Op 1 november 2020 is verzoekster op de (natte) galerijvloer uitgegleden.

Op Fien Wonen rust de verplichting om ervoor te zorgen dat de (overwegend oudere) bewoners over de galerijen veilig hun woningen kunnen bereiken. Nadat Fien Wonen in 2018 een nieuwe coating had aangebracht, hebben diverse bewoners geklaagd bij de beheerder van Fien Wonen. Er zijn ook andere bewoners uitgegleden. Het is bovendien een feit van algemene bekendheid dat als oudere mensen ten val komen, dit aanzienlijke risico’s met zich meebrengt op ernstig letsel en gebrekkig herstel.

 

Zowel voor als na het ongeval zijn metingen verricht waaruit bleek dat de vloer voldeed aan de NEN 7909 normen en dus over voldoende stroefheid beschikte. De metingen zijn echter in de lengte uitgevoerd, terwijl de bewoners ook in de breedte over de vloer lopen. Bovendien geeft de meting niet aan dat de afwatering van de vloer in orde was. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er bij nattigheid een plas water ontstaat op de galerijvloer.

Dat de vloer aan de normen voldeed, is niet voldoende. Fien Wonen heeft niet toegelicht dat het bezwaarlijk was om (andere of aanvullende) maatregelen te treffen. De rechtbank acht Fien Wonen daarom aansprakelijk. Omdat de vloer glad is en dit tot een gevaarlijke situatie leidt, wordt ook het tweede verzoek toegewezen.

Wel is er een percentage eigen schuld van 20%. Omdat verzoekster wist dat de vloer glad werd en zij slecht ter been was, had zij maatregelen in de vorm van het gebruik van een rollator of kruk moeten treffen om vallen te voorkomen.

De rechtbank acht het voldoende aannemelijk dat de bodemrechter in de hoofdzaak een smartengeldvergoeding zal toekennen van ten minste € 2.000,-. Dit bedrag zal Fien Wonen als voorschot moeten vergoeden.

Fien Wonen voert verweer tegen het tarief van € 132,50 voor de reistijd en de urenbesteding voor het deelgeschil (17 uur).

 

De rechtbank acht het uurtarief voor reistijd (in dit geval de helft) niet onredelijk. Wel worden de uren voor het deelgeschil gematigd tot 10 uur (exclusief 3 uur reistijd). De totale kosten komen dan neer op € 3.687,49, vermeerderd met € 86,- griffierecht. Fien Wonen zal veroordeeld worden om 80% van deze kosten te betalen, vanwege de eigen schuld van verzoekster.

Kosten

kosten toegewezen maar vermindering ivm percentage eigen schuld

Resultaat

toegewezen