Val van fietser bij einde wegverbreding leidt niet tot aansprakelijkheid gemeente; geen gebrekkige weg

Een wielrenner rijdt in een peloton over een verharde weg. Ter hoogte van het einde van de wegverbreding is hij met zijn fiets van de rijbaan in de naast gelegen berm gereden, tegen een andere wielrenner aangebotst en ten val gekomen. Uitgaande van de (niet vaststaande) gestelde toedracht van verzoeker, komt de rechtbank tot het oordeel dat, bij normale oplettendheid van de weggebruiker, de betreffende weg (inclusief berm) geen gevaar oplevert voor de weggebruiker.

Het enkele feit dat sprake is van een hoogteverschil tussen berm en wegdek, brengt nog niet met zich mee dat sprake is van een ‘gebrek’. Enig niveauverschil is niet ongebruikelijk. Daarnaast is het hoogteverschil geleidelijk en zijn het begin en het einde van de strook goed waarneembaar voor fietsers. Het gaat om een brede, overzichtelijke landweg. Weggebruikers dienen ervoor te zorgen dat zij voldoende zicht hebben op de weg om tijdig te kunnen anticiperen op eventuele onrechtmatigheden in de weg. Met een dergelijke positie in een peloton ontbreekt het zicht op de weg.

De rechtbank komt tot het oordeel dat, bij normale oplettendheid van de weggebruiker de betreffende weg, met inbegrip van de berm, geen gevaar oplevert voor de weggebruiker. De gemeente is niet aansprakelijk.

De gemeente is niet aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade. Dit verzoek komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

De gemeente is niet aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade. Dit verzoek komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

De kostenbegroting komt de rechtbank niet onredelijk voor. De kosten worden begroot op € 4.212,55. Aangezien de aansprakelijkheid van de gemeente niet is vastgesteld, wordt niet tot voldoening van deze kosten veroordeeld.

Kosten

kosten toegewezen, maar geen veroordeling

Resultaat

afgewezen

Ondanks niet vaststaande toedracht geeft rechtbank een oordeel over de aansprakelijkheid. Van weggebruikers wordt voorzichtigheid en oplettendheid verwacht.