Valpartij op een trap over een partij folders. Feiten nog onduidelijk, afwijzing verzoeken volgt

Toen hij de trap afliep is verzoeker uitgegleden over een in plastic verpakte stapel folders. De postbezorger had de stapel daar klaarblijkelijk (net) neergelegd. Pas tijdens de mondelinge behandeling komt voor het eerst de stelling naar voren dat de verlichting in het trappenhuis het niet (goed) deed. Dat is volgens de kantonrechter een cruciaal onderwerp van deze kwestie, nader onderzoek is dus nodig waarvoor het deelgeschil zich niet leent.

De vraag is of verzoeker door verweerder naar een mogelijk gevaarlijke werkplek is gestuurd en/of instructies nodig waren. Het is dan van groot belang of er sprake is van voldoende licht in het trappenhuis. De kantonrechter is voorlopig van oordeel dat als er wel voldoende licht in het trappenhuis was, er sprake is geweest van een ongelukkig huis-, tuin- en keukenongeval. Traplopen is immers een alledaagse activiteit waarvoor in beginsel geen bijzondere maatregelen vereist zijn. In die situatie is er geen sprake van werkgeversaansprakelijkheid.

 

Bijzonder, pas tijdens de mondelinge behandeling komt verzoeker voor het eerst met de stelling dat het licht het niet (goed) deed. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft verzoeker dit nooit gesteld, ook niet in zijn eerder afgenomen eigen verklaring. Verweerder is door deze wijze van procederen de kans ontnomen om onderzoek te doen naar de verlichting.

Nader onderzoek is nodig en daar is in de deelgeschilprocedure geen ruimte voor. Afwijzing van het verzoek.

Volstrekt onnodig of onterecht ingestelde procedure. Verzoeker had kunnen voorzien dat zonder opheldering over de verlichting in het trappenhuis de kantonrechter niet tot aansprakelijkheid kan komen. Afwijzing van het verzoek.

Kosten

kosten geheel afgewezen

Resultaat

afgewezen

Kraakheldere uitspraak van de kantonrechter, waarbij nog eens het doel en de functie van de deelgeschilprocedure aan bod komen. Alle feiten moeten helder zijn, ruimte voor nader onderzoek is er in deze procedure niet. Wanneer verzoeker tijdens de mondelinge behandeling dan met een nieuwe cruciale stelling komt, ligt afwijzing toch echt voor de hand.