Verdeling aansprakelijkheid bij botsing fietser met voetganger

[verzoekster] wandelde op het moment van het ongeval op een openbare weg in het bos.  [verweerster sub 2] fietste op haar racefiets en naderde [verzoekster] van achteren. [verweerster sub 2] heeft [verzoekster] in haar rug aangereden waardoor zij beiden hard ten val kwamen. [verzoekster] en [verweerster sub 2] hebben beiden letsel opgelopen ten gevolge van de val. Partijen hebben elkaar over en weer aansprakelijk gesteld voor de geleden en nog te lijden schade.

[verweerster sub 2] heeft .. erkend dat zij in strijd heeft gehandeld met artikel 19 RVV en dat zij haar fiets niet tijdig tot stilstand heeft kunnen brengen. [Verzoekster] heeft daarentegen gehandeld in strijd met artikel 4 RVV omdat zij ter plaatse niet aan de uiterste zijde van de weg liep.

[verweerster sub 2] treft het verwijt dat zij, gelet op de hoge naderingssnelheid, afwezigheid van een bel, het hebben van goed zicht en het te laat waarschuwen van [verzoekster] en haar daarop volgende schrikreactie, rekening had behoren te houden met onverwachte gedragingen van (een van) de voetganger(s), hetgeen zij niet heeft gedaan.

De rechtbank kan enkel de positie op de weg aan [verzoekster] toerekenen. De sprong kan haar niet of nauwelijks worden toegerekend.

Dit maakt dat de rechtbank van oordeel is dat het ontstaan van het ongeval voor het overgrote deel [verweerster sub 2] aan te rekenen is. de aansprakelijkheid van [verweerster sub 2] wordt vastgesteld op 85% en vice versa.

De rechtbank acht het gevorderde smartengeld buitenproportioneel hoog. Daarnaast dient de verdeling van eigen schuld meegenomen te worden in de toekenning van het voorschot. Voorschot € 2.500,00.

Tijdsbesteding van de advocaat van [verzoekster] is bovenmatig. In redelijkheid  22 uren x € 250,00 exclusief BTW, derhalve op € 6.655,00 inclusief BTW + griffierecht van € 314,00, te verminderen met eigen schuld.

De rechtbank zal deze uitspraak niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren zoals [verzoekster] vraagt omdat tegen een beschikking in een deelgeschilprocedure geen hoger beroep openstaat.

Kosten

kosten toegewezen maar vermindering ivm percentage eigen schuld<br />aantal uren verminderd

Resultaat