Verwerping pari delicto verweer: passagier 50% eigen schuld bij gebruik lachgas

Verzoeker is als passagier van een personenauto betrokken geweest bij een verkeersongeval. Partijen hebben een discussie over de aansprakelijkheid. De rechtbank komt tot de conclusie dat verweerder aansprakelijk is voor de door het verkeersongeval toegebrachte schade aan verzoeker, maar dat er wel sprake is van 50% eigen schuld. Verzoeker wist immers op het moment dat hij de auto instapte dat bestuurder onder invloed was van lachgas. Daarnaast heeft verzoeker lachgasballonnen aan bestuurder gegeven tijdens het rijden.

Verzoeker stelt dat de bestuurder onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Verweerder betwist dat de bestuurder aansprakelijk is. Verzoeker kan niet worden beschermd door de norm waarvan hij stelt dat bestuurder die heeft geschonden omdat hij door zijn eigen onbetamelijke gedrag de situatie zelf heeft veroorzaakt. Kortom, hij zou de primaire aanstichter van het ongeluk zijn. De rechtbank is het oneens met deze stelling. Het ongeval is immers primair veroorzaakt door het roekeloze rijgedrag van bestuurder. Uit de stukken blijkt niet dat verzoeker zich op enig moment zou hebben bemoeid met het rijgedrag van bestuurder. Verzoeker heeft volgens de rechtbank wel bijgedragen aan het roekeloze rijgedrag omdat zij beiden bij de McDonalds lachgasballonnen hadden gebruikt. Daarnaast heeft hij de bestuurder tijdens het rijden ballonnen met lachgas gegeven. Verzoeker heeft daarom 50% eigen schuld aan het ontstaan van de schade.

De rechtbank matigt de hoogte van de gevorderde kosten naar €2.447,88 inclusief BTW, kantoorkosten en griffierecht en veroordeelt verweerder tot betaling van dit bedrag.

Kosten

kosten toegewezen maar vermindering ivm percentage eigen schuld

Resultaat

toe- en afgewezen

Hoe zeer passagier ook getroffen is, de passagier was actief betrokken bij de veroorzaking van het ongeval. Dat maakt het toch wat bijzonder dat een schadevergoeding wordt toegekend.