Verzekeraar komt geen beroep op eigen schuld toe twee jaar na erkenning

Verzoeker is het er niet mee eens dat de verzekeraar na ruim twee jaar nog een beroep doet op eigen schuld. Verzoeker is aangereden door iemand met wie hij ten tijde van de aanrijding een affectieve relatie had. Allianz heeft als verzekeraar van het voertuig waarmee de aanrijding plaatsvond de schadeclaim in behandeling genomen. De rechtbank komt tot de conclusie dat Allianz geen beroep op eigen schuld toekomt.

(1) Begin 2021 kwam Allianz geen beroep op eigen schuld meer toe, ondanks voorbehoud dat in december 2018 is gemaakt. Allianz zou daarmee gedragsregel 3 en 4 van de GBL schenden. Het moeizame contact met de veroorzaker van de aanrijding komt voor rekening van Allianz. Voorbehoud was onvoldoende specifiek geformuleerd. Ook het volledig bevoorschotten wekt vertrouwen dat er geen beroep meer op eigen schuld wordt gedaan.

 

Causale verdeling 90% bij de veroorzaker en 10%  bij verzoeker. Billijkheidscorrectie op basis van ernst van het letsel en het feit dat de veroorzaker onder invloed verkeerde. Geen beroep op eigen schuld mogelijk.

(2) Afgewezen. Geen onderbouwing aanwezig waaruit blijkt dat er meer dan € 60.000,00 schade is geleden.

(3) Aantal uren van 29 naar 20 bijgesteld. Uurtarief € 265,00 exclusief btw. Totaal € 7.714,00 inclusief griffierecht.

Kosten

aantal uren verminderd

Resultaat

toe- en afgewezen

De rechtbank gaat in op het belang van het naleven van de GBL. Voor een slachtoffer is het belangrijk dat er zo spoedig als mogelijk duidelijk wordt gegeven omtrent zijn schadevergoeding. Dat wil zeggen dat als er een voorbehoud wordt gemaakt dit voldoende specifiek kenbaar moet zijn gemaakt en van de verzekeraar wordt verwacht dat hij zich inspant om die duidelijkheid zo snel mogelijk te krijgen. Ook zonder de toepassing van de GBL komt de rechtbank tot de conclusie dat de verzekeraar geen beroep op eigen schuld toekomst.