Verzoek tot benoeming van deskundigen geen ‘verzoek’ als bedoeld in de Wet Deelgeschillenprocedure.

Verzoekster stelt haar behandelend fysiotherapeut (verweerster) aansprakelijk voor het veroorzaken van letsel aan haar linkerschouder. De door partijen gezamenlijk ingeschakelde orthopedisch chirurg kan niet voldoen aan het verzoek tot voortzetting van de conceptrapportage. De rechtbank wijst de verzoeken van verzoekster en verweerster tot benoeming van een nieuwe deskundige af.

Verweerster stelt zich op het standpunt dat het conceptrapport onzorgvuldig tot stand is gekomen, omdat er geen gelegenheid is geboden tot hoor en wederhoor.

Daarnaast hebben eerdere onderhandelingen tussen partijen sinds de totstandkoming van het conceptrapport geen resultaat opgeleverd.

Gelet daarop acht de rechtbank het niet zinvol over te gaan tot nadere mondelinge behandeling.

Een deelgeschilprocedure leent zich niet voor het benoemen van een deskundige, enkel een bevel tot medewerking aan een deskundigenonderzoek kan aan de orde worden gesteld. De rechtbank wijst het verzoek af.

De rechtbank acht de kosten redelijk (10,5 uur x € 245 exclusief btw + griffierecht).

Ook voor dit verzoek geldt dat een deelgeschilprocedure zich niet leent voor de benoeming van een deskundige. De rechter wijst dit verzoek af.

Partijen zijn overeengekomen een deskundigenoordeel in te winnen bij een orthopedisch chirurg. Niet valt in te zien waarom op dit punt een deskundige uit een ander vakgebied zou moeten worden benoemd.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

afgewezen

Een wat ongelukkig verlopend deskundigenbericht....maar de standaard is: geen ruimte voor benoeming van deskundige in deelgeschilprocedure.