Verzoek tot proceskostenveroordeling blijft gehandhaafd in deelgeschil

Het uurtarief is niet redelijk. De belangenbehartiger kan niet (meer) worden aangemerkt als een specialist. Voor de gehanteerde opslag voor kantoorkosten is in de huidige tijd geen ruimte meer voor. Begroting = 2 uur x € 200 x 21% BTW + griffierecht. De verzochte veroordeling wordt toegewezen.

Kosten

kantoorkosten afgewezen<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

toegewezen

Kostbare zaak, nu het enkel en alleen nog gaat om een overzichtelijk (totaal)bedrag aan proceskosten, maar er was ongetwijfeld een principieel aspect. Desalniettemin blijft de rechtbank scherp, door te snijden in het bovenmatige uurtarief en door aan te geven dat er in deze tijd geen ruimte meer is voor kantoorkosten.