Verzoeker dient informatie uit de voorgeschiedenis te delen met de aansprakelijke verzekeraar

In de schaderegeling is discussie ontstaan over de gebondenheid van partijen aan een orthopedisch rapport en het opvragen, verzamelen en toezenden van ontbrekende informatie. Het verzoek om het rapport als uitgangspunt bij de onderhandelingen te verklaren wordt afgewezen, het tegenverzoek t.a.v. ontbrekende informatie wordt toegewezen.

Afwijzing van het verzoek. Er was namelijk geen overeenstemming over het al dan niet meezenden van de medische adviezen. a.s.r. wilde dat dit wel gebeurde, verzoeker niet. Zonder overeenstemming heeft verzoeker de opdracht gegeven, waarbij medische adviezen niet werden meegezonden. a.s.r. wist ook niets van de opdracht af, zij werd pas met het onderzoek geconfronteerd na ontvangst van het conceptrapport. Niet is gezegd dat het rapport onbruikbaar is, maar het kan niet als uitgangspunt dienen.

Verzoek: 11 uur x € 280,– x 21% BTW = € 3.276,80. Begroting conform verzoek. Het stond verzoeker vrij om de procedure op te starten, het aantal uur en het uurtarief is niet onredelijk.

Volgens a.s.r. is aanvullende medische en schade-technische informatie nodig. Gedeeltelijke toewijzing van het verzoek. Verzoeker moet de volgende stukken aanleveren:

  • Informatie over het arbeidsverleden, van 5 jaar voor ongeval tot heden
  • Een schadestaat, inclusief onderbouwing en bewijsstukken
  • Het ongecensureerde huisartsenjournaal, van 3 jaar voor ongeval tot heden.

M.b.t. de patiëntenkaart had verzoeker telkens bezwaar gemaakt: het zou zijn privacy schenden. a.s.r. heeft echter toegelicht waarom zij inzage wil hebben in de voorgeschiedenis. De looptijd – 3 jaar voor het ongeval – is beperkt. De informatie zal beoordeeld worden door een medisch adviseur, gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Het belang van a.s.r. wordt met de toewijzing gediend, de privacy van verzoeker wordt beschermd.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toe- en afgewezen

Het indienen van een tegenverzoek in deelgeschil t.a.v. ontbrekende medische informatie is dus mogelijk, zelfs als verzoeker bezwaar maakt voor wat betreft zijn privacy. Verder is opvallend dat de rechtbank het verzoek om het buitenrechtelijke traject op te schorten wordt afgewezen, maar dat wel eerst de ontbrekende informatie moet worden afgewacht.