Voetganger niet aansprakelijk voor botsing met (e-)fietser. 185 WVW overigens niet van toepassing.

Aanrijding e-bike-fietser vs. voetganger op een fietspad, waarbij de fietser ernstig letsel oploopt. Geen aansprakelijkheid aan de zijde van de voetganger voor het ontstaan van het ongeval.

Afwijzing van het verzoek. Het fietspad is niet voorzien van een daarnaast gelegen voetpad. De voetganger was dan ook verplicht om gebruik te maken van het fietspad. Er is geen rechtsregel (meer) die bepaalt aan welke zijde voetgangers moeten lopen. Een voetganger dient zelf te beoordelen wat de veiligste kant is. De keuze van de voetganger om (uiterst) rechts te gaan lopen kan niet worden gezien als onvoorzichtig of gevaarzettend.

De stelling dat verweerster niet goed zichtbaar zou zijn geweest, is niet relevant. Ook dan valt verweerster geen verwijt te maken. Het stond immers vrij om op het fietspad te lopen. Er bestaat geen wettelijke verplichting voor voetgangers om verlichting te dragen. Ook in het donker is het aan een fietser om rekening te houden met andere verkeersdeelnemers op het fietspad.

Verzoek: 19,83 uur x € 250,– x 21% BTW. Matiging aantal uur, mede gelet op het gehanteerde uurtarief: relatief eenvoudige zaak.

Begroting: 15 uur x € 250,– x 21% BTW. Geen aansprakelijkheid, dus ook geen veroordeling.

Kosten

aantal uren verminderd

Resultaat

afgewezen

Heldere uitspraak, waarbij de rechtbank duidelijk maakt dat niemand een verwijt valt te maken en dus ook niemand aansprakelijk is. Verder maakt de uitspraak duidelijk dat een elektrische fiets – een e-bike – niet onder de reikwijdte van art. 185 WVW valt.