WAM-verzekeraar en Waarborgfonds gezamenlijk aansprakelijk voor ontstaan ongeval van een opzittende

Verzoeker zat achterop een ondeugdelijke scooter bij een 15-jarige bestuurder. Een bij Allianz verzekerd voertuig heeft de scooter niet zien aankomen en heeft bij het optrekken de scooter geraakt. Verzoeker heeft het Waarborgfonds als eerste aangesproken. Het waarborgfonds heeft verzoeker naar Allianz verwezen. Allianz heeft vervolgens de behandeling van de letselschadeclaim van verzoeker in behandeling genomen en daarbij een beroep doet op 50% eigen schuld. De rechtbank weegt in deze zaak de causale bijdrage van ieder van de partijen en komt tot de conclusie dat verzoeker, Allianz en het Waarborgfonds ieder 33% hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade. Allianz omdat haar verzekerde geen voorrang verleende, het Waarborgfonds omdat de bestuurder 15 jaar was, geen geldig rijbewijs bezat, een niet WAM-verzekerde en gebrekkige scooter reed en verzoeker omdat hij had kunnen zien dat er geen deugdelijke verlichting aanwezig was. De billijkheidscorrectie kan nog een factor van belang zijn indien komt vast te staan dat verzoeker wist dat de bestuurder van de scooter 15 jaar was. Voor bewijslevering is in een deelgeschil echter geen ruimte.

Op grond van artikel 25 lid 4 WAM treedt Allianz op als regelend verzekeraar. Dat wil zeggen dat de fouten van de bestuurder van de scooter ook moeten worden meegewogen in de causale verdeling. Zonder de voorrangsfout van de verzekerde van Allianz zou het ongeval niet zijn ontstaan. De bestuurder van de scooter heeft onrechtmatig gehandeld door verzoeker zonder helm op de scooter te vervoeren, niet de beschikking had over een gelding rijbewijs omdat hij 15 jaar oud was, van zijn moeder niet op de scooter mocht rijden, de scooter niet verzekerd was, geen deugdelijk licht voerde en niet op de autobaan heeft gereden. Bij het wegdenken van deze fouten zou het ongeval niet zijn ontstaan. Zowel Allianz als het Waarborgfonds zijn aansprakelijk voor het ongeval. Verzoeker heeft zelf ook schuld aan het ontstaan van het ongeval omdat hij gezien moet hebben dat er ondeugdelijke verlichting werd gevoerd. Allianz heeft onvoldoende bewijs aangedragen dat verzoeker wist dat de bestuurder pas 15 jaar oud was. Voor bewijs is in de deelgeschilprocedure geen ruimte. Iedere partij draagt 33% van de schade. Voor schade die door het niet dragen van de helm is verergerd wordt 25% eigen schuld gehanteerd. Voor de toepassing van de billijkheidscorrectie is geen ruimte als komt vast te staan dat verzoeker wist dat de bestuurder geen gelding rijbewijs had. Daarom heeft de rechtbank gekozen voor twee scenario’s (situatie A en situatie B).

Uurtarief van BGK-pilot LSA-advocaten/Wa-verzekeraars is niet van toepassing omdat is opgenomen dat de afspraken geen normerende werking dienen te hebben voor een definitieve beoordeling in het kader van artikel 6:96 BW. Daarvan is in casu sprake. Uurtarief verlaagd naar € 180,- ex. btw omdat advocaat een advocaat-stagiaire is. Rechtbank gaat uit van 23 uur. De begroting sluit dan op een bedrag van € 5.095,40 (23 × € 180,00 + 21% btw + € 86,00 aan griffierecht). Veroordeling voor 67% of 75% in verband met toepassing van eigen schuld.

Kosten

kosten toegewezen maar vermindering ivm percentage eigen schuld<br />aantal uren verminderd<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

toe- en afgewezen

Deze uitspraak komt wat verwarrend over omdat er veel omstandigheden hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Wel is het de vraag of een evenredige verdeling tussen Allianz en het Waarborgfonds redelijk is. De verzekerde van Allianz heeft een niet zichtbare scooter over het hoofd gezien, terwijl de bestuurder van de scooter meerdere fouten heeft gemaakt. Voor de vergoeding van de schade van het slachtoffer maakt dat natuurlijk niet uit, maar voor de interne verdeling tussen Allianz en het Waarborgfonds uiteraard wel (het Waarborgfonds is echter in deze zaak niet als formele procespartij betrokken).