Wegbeheerder niet aansprakelijk voor ongeval na plaatsing van split op de weg

De echtgenote van de verzoeker reed op een weg waarop die dag split is aangebracht en is met haar voertuig van de weg geraakt. De echtgenote van de verzoeker is als gevolg van dat ongeval overleden. Verzoeker vordert aansprakelijkheid van de gemeente als wegbeheerder op grond van artikel 6:174 en 6:162 BW. De rechtbank wijst aansprakelijkheid af omdat de weg met de geplaatste waarschuwingsborden voldeed aan de eisen die aan de weg mogen worden gesteld.

(1)(2) Afgewezen. Tussen partij staat vast dat waarschuwingsborden J20 en J25 zijn geplaatst. Het bord A1 (30 km/u) is niet geplaatst. Naar het oordeel van de rechtbank geven de door de gemeente geplaatste waarschuwingsborden J20 en J25 tegen slipgevaar en opspattende stenen al voldoende waarschuwing dat de snelheid gematigd moet worden. Omdat de gemeente borden heeft aangebracht die volgens de rechtbank een voldoende waarschuwing inhouden en impliceren dat de snelheid gematigd moet worden, is geen sprake van een opstal die niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet als bedoeld in artikel 6:174 BW.

Het niet plaatsen van het 30km/u levert geen schending van een veiligheidsnorm op. De enkele omstandigheid dat dit bord in het bestek van de wegwerkzaamheden wordt genoemd, brengt nog niet mee dat sprake is van een voor de gemeente geldende veiligheidsnorm. Vast staat dat er geen voorschriften of richtlijnen gelden voor de gemeente die plaatsing van zo’n bord voorschrijven.

(2) Aantal uren verminderd van 33 naar 22. Uurtarief € 280,00 wordt toegekend. Kosten begroot op € 7.453.60, vermeerderd met griffierecht € 314,00.

Kosten

aantal uren verminderd

Resultaat

afgewezen

De verzoeker ziet een schending van de veiligheidsnormen omdat de toegestane snelheid niet is aangepast bij een weg waar recent split is geplaatst. De rechtbank gaat daaraan voorbij omdat de waarschuwingsborden die zijn geplaatst al voldoende reden zouden zijn geweest dat de snelheid zou worden aangepast. Daarmee houdt de rechtbank de discussie over de snelheid en de rijproef door de politie buiten de deur.