Werkgever aansprakelijk na onvoldoende til-instructies

Verzoeker installeerde voor zijn werk zonwering. De zonwering die moest worden opgehangen was vanwege de winter opgeslagen in een loods op zo’n 70 meter van de werkplek. Bij het handmatig verplaatsen van een zonnescherm liep hij een gescheurde bicepspees op, waaraan hij is geopereerd. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk. De verzekeraar van de werkgever wees aansprakelijkheid af.

Dat de werkgever over de risico’s bij tillen heeft geïnformeerd en eventuele risicobeperkende maatregelen heeft genomen is niet aangetoond. Dat had wel van de werkgever mogen worden verwacht, gezien de bijzondere omstandigheden in dit specifieke geval (met name het onhandzame formaat van de te tillen spullen en de daarmee af te leggen afstand). De werkgever had bijvoorbeeld de instructie moeten geven dat gezamenlijk moest worden getild of mechanische hulpmiddelen ter beschikking moeten stellen. Omdat dat niet is gedaan, is in de zorgplicht tekortgeschoten.

De gehanteerde tarieven (eerst € 210 per uur en later € 230 per uur) zijn bovenmatig voor iemand die weliswaar een NIVRE registratie heeft, maar geen advocaat is. € 185,00 per uur wordt redelijk geacht. De aan het deelgeschil bestede 22.20 uur wordt niet onredelijk geacht. Redelijke kosten: € 4.107,00 (ex btw).

Kosten

uurtarief verlaagd

Resultaat

toegewezen