Werkgever aansprakelijk voor onverzekerde schade maaltijdbezorger

Verzoeker was tijdens zijn werk als maaltijdbezorger per scooter betrokken bij een verkeersongeval. Daarbij liep hij letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk.

De rechter meent dat vaststaat dat er letsel is opgelopen tijdens het werk (op de openbare weg). De werkgever had ervoor moeten zorgen dat er een goede verzekering was afgesloten voor schade die in die gevallen wordt opgelopen. Dat is niet gedaan. De werkgever stelt dat dat komt omdat de verzekeringstussenpersoon de werkgever niet goed had voorgelicht, maar heeft op de zitting erkend dat dat iets is wat in de verhouding tot werknemers eigenlijk voor risico van de werkgever hoort te blijven. De rechtbank meent dat er geen verweer is gevoerd en dat de werkgever dus op grond van art. 7:611 BW aansprakelijk is. 

Op het voorschotverzoek/de schadeomvang is geen verweer gevoerd en dus moet de werkgever een voorschot onder algemene titel van € 6.800,00 aan betrokkene betalen en een voorschot van € 4.000,00 voor de BGK.

De werkgever geeft aan dat niet te kunnen betalen, maar dat acht de rechter niet relevant.

De gevorderde 16 uur tegen € 302,50 incl. kantoorkosten en excl. btw acht de rechter niet redelijk. Omdat de zaak niet heel complex is, is 16 uur bovenmatig. De rechter gaat uit van 10 uur. Een uurtarief van € 290,00 acht de rechter verder het maximaal redelijke. Daarbij zijn kantoorkosten inbegrepen, want voor een opslag is in de huidige tijdsgeest geen ruimte meer. Dat vindt de rechter bovendien onvoldoende transparant. 

Kosten

kantoorkosten afgewezen<br />aantal uren verminderd

Resultaat

toe- en afgewezen

Het feit dat de werkgever aangeeft de schade niet te kunnen betalen wordt kennelijk niet gezien als een formeel beroep op matiging. Dat is op zich natuurlijk wel denkbaar. Er lijkt verder geen verweer gevoerd te zijn tegen omvang schade, waaronder BGK.