Werkgever is aansprakelijk nadat werknemer is uitgegleden over een natte vloer

Werknemer komt ten val toen hij uitgleed op een natte vloer. De kantonrechter oordeelt weliswaar dat de werkgever rekening houdt met de veiligheid van de werknemers, maar dat dit in het specifieke geval niet voldoende was.

Het staat vast dat werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden ten val is gekomen en dat de vloer nat was. Werkgever voert aan dat zij een veiligheidsbeleid voert en dat zij rekening houdt met de veiligheid van de werknemers: Antislip-laag vloer, PBM-schoenen met antislip-zolen, trekkers en bezems zijn beschikbaar, onaangekondigde controles, enz.

Toch komt de kantonrechter tot aansprakelijkheid aan de zijde van de werkgever:

  • De natte vloer had opgemerkt moeten worden. Dat is niet gebeurd en dus is er sprake van onvoldoende toezicht;
  • Het signaleringssysteem voor het overlopen van de voor de opvang van de nattigheid bedoelde lekbakken ontbreekt. Onvoldoende invulling van de zorgplicht;
  • Ongeval in corona-periode, waardoor minder toezichthoudende senior medewerkers aanwezig waren;
  • Voorstelbaar dat (verzoeker) minder bedacht was op lekkages en gladheid, nu dat op zijn eigen werkplek niet meer van toepassing was.
  • Weinig bewegingsruimte op de plaats van het ongeval.
  • Dat het vaker nat is op de vloer, wil niet zeggen dat het uitglijden voor rekening en risico van de werknemer komt.

Toewijzing verzoek.

Verzoek = 22,1 uur x € 250,– x 21% BTW + griffierecht = € 6.771,25. Geen verweer gevoerd door NN, omvang kosten komt de kantonrechter niet onredelijk voor. Toewijzing verzoek.(2) de kosten te begroten en NN hoofdelijk te veroordelen in deze kosten.

Kosten

kosten geheel toegewezen

Resultaat

toegewezen

Bovengenoemde beschikking laat (opnieuw) zien dat het voor een werkgever in 7:658-zaken lastig is om aan aansprakelijkheid te ontkomen, ook al wordt er een veiligheidsbeleid gevoerd. Geen verweer gevoerd tegen de kosten, die worden dan toegewezen.