Ziekenhuis niet aansprakelijk voor het geven van onjuiste informatie waarna ouders een abortus lieten uitvoeren

Begin ‘09 werd de minderjarige zoon van verzoekers geboren, met helaas de nodige afwijkingen. Enige tijd later werd daarnaast uitgebreide hersenschade geconstateerd. Bij de volgende zwangerschap – eind ’10 – hebben verzoekers een abortus laten uitvoeren. Verzoekers stellen dat het ziekenhuis hen ten onrechte heeft voorgehouden dat de hersenbeschadiging van de minderjarige zoon te wijten is aan een erfelijke aandoening en dat zij op basis van deze onjuiste informatie een abortus hebben laten uitvoeren. De rechtbank wijst het verzoek af.

Het bewijs dat het ziekenhuis verzoekers heeft voorgehouden dat de hersenbeschadiging van hun minderjarige zoon te wijten is aan een erfelijke aandoening ontbreekt.  Weliswaar is er een brief van het ziekenhuis waarin melding wordt gemaakt van ‘aangeboren afwijkingen’, maar het lijkt erop dat verzoekers geen onderscheid maken tussen ‘aangeboren afwijkingen’ en ‘genetische afwijkingen’. Afwijzing verzoek.

 

Daarnaast zijn er de nodige contra-indicaties voor de stelling van verzoekers. Kort na geboorte van minderjarige zoon is onderzoek verricht, om een genetische oorzaak van de geconstateerde afwijkingen uit te sluiten. Conclusie: geen aanwijzingen voor een erfelijke stoornis. Het ziekenhuis kan dan ook niet hebben medegedeeld dat de hersenschade het gevolg is van een erfelijke aandoening. De behandelend artsen waren ook alleen gespecialiseerd in medische zorg voor kinderen, niet in genetische counseling. Verzoekers hebben het ziekenhuis ook niet geraadpleegd naar aanleiding van een volgende zwangerschap.

Het verzoek was volstrekt onterecht of onnodig ingediend. Onderbouwing van de stelling ontbreekt volledig, terwijl daar meermaals om is gevraagd. Voor (advocaat van) verzoekers was het voorzienbaar dat het verzoek zou worden afgewezen.

Kosten

kosten niet begroot

Resultaat

afgewezen

Trieste zaak met de nodige emotie. Nu er geen enkel bewijs voorhanden lag, wordt ook de kostenbegroting achterwege gelaten.