Zorginstelling aansprakelijk voor letsel door uitstekend hoekplaatje van bed

Tijdens het fixeren van een bewoner heeft verzoeker zijn knie gestoten aan een uitstekend hoekplaatje dat aan het bed van een bewoner was bevestigd ter versteviging van het bed. Hierdoor had hij een diepe snee onder zijn knieschijf.

De kantonrechter komt tot het oordeel dat de werkgever aansprakelijk is omdat het metalen hoekplaatje zo geplaatst is dat de medewerker zich daaraan open kon halen, terwijl er een beter alternatief mogelijk was.

Pluryn en Centramed voeren allereerst een niet-ontvankelijkheidsverweer en stellen dat de zaak niet leent voor een deelgeschil, omdat de omvang van de schade niet inzichtelijk is gemaakt. Een enkele uitspraak over de aansprakelijkheid zal partijen niet dichter bij een schikking brengen. Daarnaast voeren Pluryn en Centramed aan dat er geen sprake is van schending van de zorgplicht. Alle medewerkers die op een woongroep werken, zijn verplicht een agressie- en weerbaarheidstraining te volgen. Verzoeker heeft deze training en de herhaaltrainingen gevolgd. Daarnaast is er een richtlijn ‘De-escaleren & Weerbaarheid De Winckelsteegh’ en een RI&E beschikbaar voor deze woongroep. Het hoekplaatje is zorgvuldig bevestigd en als er al sprake zou zijn van een gevaarzettende situatie, dan is de kans op ongevallen zodanig klein dat van Pluryn niet verwacht kan worden dat zij ter zake voorzorgsmaatregelen zou treffen.

 Verzoeker voert aan dat de wijze waarop het hoekplaatje is gemonteerd juist een onveilige werkomgeving heeft gecreëerd. Na het incident is het bed vervangen voor een degelijk exemplaar.  Als Pluryn dat eerder had gedaan, was het letsel niet opgetreden, aldus verzoeker.

De kantonrechter oordeelt dat Pluryn en Centramed aansprakelijk zijn, omdat het hoekplaatje zodanig is geplaatst, dat het mogelijk is je daaraan open te halen. Verzoeker heeft ter zitting onbetwist gesteld dat het ongeval eenvoudig voorkomen kan worden door het hoekplaatje in het bed in te frezen. Verder neemt de kantonrechter in aanmerking dat de betreffende bewoner met regelmaat gefixeerd moest worden vanwege agressie, ook in zijn (kleine) kamer. Hierbij ontstaat een soort worsteling, waarbij het ook kan dat medewerkers zich stoten. Van Pluryn kan niet worden verwacht dat zij voorkomt dat medewerkers zich stoten, maar zij kan wel voorkomen dat medewerkers zich openhalen aan scherpe metalen randjes. Door dit na te laten heeft Pluryn haar zorgplicht geschonden.

De rechtbank matigt het uurtarief tot juni 2023, omdat de advocaat van verzoeker toen de Grotius opleiding nog niet had afgerond. Er wordt een bedrag van € 3.967,29 toegewezen: € 200,00 + 21% x 13,9 uur + € 285,00 + 21% x 1,75 uur

Het aantal uur wordt gematigd naar 15 uur. Er wordt  € 5.258,75 (€ 285,00 + 21% x 15 = € 5.172,75 + € 86,00 aan griffierecht) toegewezen.

Kosten

aantal uren verminderd<br />uurtarief verlaagd

Resultaat

toegewezen

De indruk blijft toch dat het gaat om een heel kleine schade. Moet daar dan een deelgeschil voor worden opgetuigd?