Deelgeschilprocedure niet bedoeld voor cascoschade

Rechtbank Noord-Holland, 21 november 2018
Er is geen sprake van letselschade aan de zijde van verzoeker. Verzoek leent zich niet voor behandeling in deelgeschilprocedure.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter voor recht te verklaren dat
(1) (naam 2) aansprakelijk is te houden voor de achterop aanrijding bij verzoeker en(2) dat (naam 2) daarom gehouden is om alle schade die daaruit is voortgevloeid en voortvloeit te vergoeden.
(1)(2) Verzoek leent zich niet voor behandeling in deelgeschilprocedure. Toepassingsgebied beperkt tot personenschade. Geen onderhandelingen over betaling van letselschade. Vriendin heeft nog wel klachten, maar geen procespartij. Verzoek afgewezen.
(3) (…) verzoekt verder de kosten van deze procedure te begroten. (3) Verzoek is onterecht en onnodig ingesteld. Uitspraak zo voor de handliggen. Kostenbegroting afgewezen.

Deelgeschilprocedure is bedoeld voor letsel- en overlijdenszaken. De procedure is niet bedoeld om enkel aansprakelijkheid zonder dat er sprake is van letsel (of overlijden) te laten beoordelen.