Door de psychiater te geven mondelinge toelichting ‘bevolen’

Rechtbank Noord Holland 15 augustus 2019
Partijen zijn het bij monde van hun medisch adviseurs oneens over de ongevalsgevolgen. Een psychiater en een neuroloog brengen deskundigenbericht uit maar dat biedt geen soelaas. daarop wordt het deelgeschil gestart.
Verzoek Rechtbank
te verklaren dat de klachten in causaal verband staan met het auto ongeval van 2015 is van oordeel dat ook ogv de beide expertise rapporten niet is vast te stellen of en in welke mate de klachten in relatie tot het ongeval staan. Dit mede gelet op de voorgeschiedenis van verzoeker. Naar het oordeel van de rechtbank is het vragen van een mondelinge toelichting aan de psychiater die spreekt van een somatische systeemstoornis, een beperkte en overzichtelijke investering in tijd, geld en moeite. En beveelt de mondelinge toelichting.
de kosten van de procedure te begroten op € 5733 de verweerder heeft haar verweer op dit punt laten varen. De rechtbank begroot daarop nog niet. Dat zal na horen deskundige gebeuren.

Kennelijk ziet de rechtbank in het horen van de deskundige een voldoende korte route om  in deelgeschil verder te komen…