Een deelgeschil is niet bedoeld voor het betaald krijgen van facturen BGK.

Rechtbank Rotterdam 20-12-2018
Dit deelgeschil levert geen bijdrage aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst
Verzoek Rechtbank
maandelijkse bevoorschotting Het deelgeschil is vooral ingesteld met het doel betaling van facturen te verkrijgen en niet om een vaststellingsovereenkomst tot stand of dichterbij te brengen. Er is dan ook geen sprake van in redelijkheid gemaakte kosten. De kantonrechter zal afzien van een kostenbegroting.
betaling alle BGK
te veroordelen tot betaling onbetaald gebleven BGK ad €4286 Het verzoek en de kostenbegroting worden afgewezen.
veroordeling in de kosten van het deelgeschil ad €1205

Het moment zou toch moeten naderen dat een aangesproken partij een kostenveroordeling ontvangt?