Eventueel ontbreken van informed consent leidt niet tot aansprakelijkheid

Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak 06-12-2013
Ontbreken informed consent niet komen vast te staan. Bindende kracht beslissing klachtencommissie versus beslissing tuchtrechter.
Verzoek Rechtbank
 voor recht te verklaren dat JBZ aansprakelijk is voor de schade door [verzoeker] geleden en nog te lijden ten gevolge van de operatie op 17 september 2008, waarbij de nervus accessorius sinister is doorgesneden  De slotsom uit het bovenstaande is dat niet vast staat dat Terwisscha van Scheltinga niet aan de informatieplicht heeft voldaan. Nu het gewijzigde verzoek wel daarop is gegrond, moet het verzoek worden afgewezen. Wat partijen overigens over en weer naar voren hebben gebracht behoeft geen bespreking.
 met begroting van de kosten van de deelgeschilprocedure   JBZ heeft geen bezwaar tegen het aantal opgevoerde uren (10,5). JBZ acht echter wel het uurtarief ad € 255,00, exclusief kantoorkosten en BTW, te hoog. JBZ wijst op de eenvoud van de procedure en het feit dat sprake is van hetzelfde feitencomplex als in de tuchtrechtelijke procedures en de klachtprocedure. [verzoeker] heeft hierop niet anders gereageerd dan dat hij de in rekening gebrachte kosten wel redelijk acht. Het verweer van JBZ slaagt. De rechtbank zal het uurtarief matigen naar € 200,00, exclusief 6% kantoorkosten en BTW.
 en veroordeling van JBZ in die kosten  Nu de rechtbank heeft geoordeeld dat geen sprake is van aansprakelijkheid van JBZ zal de verzochte kostenveroordeling worden afgewezen.

Het staat wel vast dat betrokkene niet tevoren is geinformeerd over het risico dat zich heeft verwezenlijkt. In discussie is echter de vraag of dat had gemoeten gezien de geringe kans op dit risico. De rechtbank vindt van niet, ook al vond de klachtencommissie dat dat wel had gemoeten. Overigens lijkt het er op dat betrokkene echt niet had afgezien van de ingreep als hij wel over het risico was geïnformeerd…er was een kans op maligniteit (kanker).