fietser door rood. Automobilist niet meer dan 50% aansprakelijk

Rechtbank Midden-Nederland
Aanrijding tussen fietser en automobilist. Verzoek dat verzekeraar 75% moet vergoeden wordt afgewezen.
Verzoek Rechtbank
(1) verzoekster verzoek de rechtbank voor recht te verklaren dat ASR gehouden is haar schade voor 75% te vergoeden. (1) Partijen zijn het er over eens dat de gedragingen van verzoekster voor meer dan 50% hebben bijgedragen tot de schade. De automobilist reed de maximaal toegestane snelheid en reed door groen. Verzoekster stak met de fiets het kruispunt over en reed daarbij door rood. Er bestaat daarom geen aanleiding om af te wijken van het percentage.

In het kader van de nadere billijkheidscorrectie is er bij verzoeker weliswaar sprake van ernstig letsel, maar dat brengt – gelet op de omstandigheid dat haar gedragingen voor meer dan 50 % hebben bijgedragen aan het ongeval – niet met zich mee dat het niet redelijk dat zij zelf 50% van schade dient te dragen. De leeftijd van verzoekster maakt dit niet anders.

Het verzoek wordt afgewezen.

(2) Tevens verzoekt zij om een kostenbegroting op basis van artikel 1019aa lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) en ASR tot betaling van deze kosten te veroordelen. (2) De rechtbank acht deze kwestie een beperkt en overzichtelijk deelgeschil. Het aantal bestede en opgegeven uren (9,5 uur) is daarmee in overeenstemming. Het gehanteerde tarief van € 250,- is weliswaar een gespecialiseerd uurtarief, maar het aantal bestede uren is minder dan gemiddeld. De kosten worden overeenkomstig het verzochte bedrag begroot, al wordt een aanpassing aangebracht aangezien het griffierecht niet kan worden vermeerderd met kantoorkosten en BTW. De totale kosten komen daarom op een bedrag van €3.975,48. Met inachtneming van de eigen schuld van verzoekster zal ASR worden veroordeeld tot betaling van € 1987,74 aan verzoekster.