Gebruikt geweld door politie op onderdelen onrechtmatig, maar schade geen gevolg van dit onrechtmatige optreden.

Rechtbank Den Haag 17 december 2020
Tijdens een voetbalwedstrijd begaf verzoeker zich in een groep supporters die bij het hoofdgebouw wilde protesteren tegen de slechte resultaten van de club. De politie kreeg de opdracht om te voorkomen dat de supporters het hoofdgebouw zouden bereiken. Hierbij is verzoeker meerdere keren door een diensthond gebeten en is hij met de wapenstok geslagen. Verzoeker stelt de Politie aansprakelijk voor zijn schade. De rechtbank oordeelt dat er geen aansprakelijkheid is. Wel is een deel van de gedragingen onrechtmatig, maar leidt niet tot schade voor verzoeker.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank:

(1) voor recht te verklaren dat de Politie aansprakelijk is voor de geleden schade als gevolg van het toegepaste geweld;

Gebruik van geweld door de Politie moet proportioneel en subsidiair zijn en er moet vooraf gewaarschuwd worden (artikel 7 Politiewet).

De noodzaak om geweld te gebruiken was gerechtvaardigd gezien de grimmige situatie waarbij de groep de confrontatie opzocht en de Politie sterk in ondertal was. De rechtbank vindt het begrijpelijk dat er geen tijd was voor waarschuwen via een megafoon. Er zijn mondelinge waarschuwingen gegeven en het kan de Politie niet verweten worden dat verzoeker dit niet heeft gehoord.

Het inzetten van de politiehond was proportioneel, omdat verzoeker bleef staan toen de menigte zich uit de weg maakte en de linie naar voren stapte. Slechts de diensthond had effect op verzoeker.

De twee klappen met de wapenstok zijn ook proportioneel en subsidiair. De Politie heeft toegelicht dat deze klappen waren bedoeld om ervoor te zorgen dat de hond los zou laten en dat verzoeker zou opstaan.

Verzoeker heeft ook nog klappen gehad toen hij zich omdraaide en probeerde op te staan. Door de klappen leek hij weer te vallen. Het had voor de Politie voldoende duidelijk moeten zijn dat verzoeker moeilijk kon opstaan. Daarom ziet de rechtbank de noodzaak voor de klappen niet en is dit onrechtmatig.

De door verzoeker geleden schade is ontstaan door de val of de eerste klappen. Omdat dit het gevolg is van rechtmatig optreden van de Politie, is de Politie hiervoor niet aansprakelijk. Verzoeker heeft geen feiten gesteld op grond waarvan aannemelijk is dat hij schade heeft geleden als gevolg van de latere – onrechtmatige – klappen met de wapenstok.

Het eerste verzoek wordt daarom afgewezen.

(2) voor recht te verklaren dat, indien het primaire verzoek wordt afgewezen, de gedragingen van de Politie(honden) als onrechtmatige daad moeten worden aangemerkt; Dit verzoek is gedeeltelijk toewijsbaar, omdat de latere klappen met de wapenstok als onrechtmatig aangemerkt worden.
(3) de Politie te veroordelen tot het betalen van een voorschot van € 15.000,-; Dit verzoek wordt niet toegewezen, omdat de aansprakelijkheid niet vast staat.
(4) de Politie te veroordelen in de kosten van het geding (€ 6.201,25, waarbij wordt uitgegaan van een tijdsbesteding van 25 uur en een uurtarief van € 205,-). De rechtbank matigt het aantal uren naar 20 uur. Het totaalbedrag is dan € 5.898,- (inclusief het griffierecht van € 937,-). Het totaalbedrag is alleen verschuldigd als aansprakelijkheid alsnog komt vast te staan.