Geen aansprakelijkheid werkgever voor vallende gebakplaat: huis-, tuin- en keukenongeval

Rechtbank Rotterdam, 7 juni 2022
Werknemer laat een lege gebakplaat op haar voet vallen. De kantonrechter is van oordeel dat werkgever niet aansprakelijk is voor het ontstaan van het huis-tuin-en-keuken-ongeval.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de kantonrechter:

(1) te bepalen dat HEMA o.g.v. art. 7:658 BW aansprakelijk is voor het (verzoekster) overkomen het bedrijfsongeval;

Afwijzing van het verzoek. Er is sprake van een huis-, tuin- en keukenongeval, ook al loopt betrokkene thuis niet rond met gebakplaten. De definitie is breder: huis-, tuin- en keukenongevallen zien niet alleen op ongevallen rondom huis. De situatie met een gebakplaat is vergelijkbaar met een dienblad met koffie of een ovenschotel. Verder zegt de kantonrechter nog het volgende:

  • Afmetingen en materiaal is niet gevaarlijk of scherp. Gebakplaat is op zichzelf niet gevaarlijk of een onhandig voorwerp.
  • Verklaring voor de vallende gebakplaat ontbreekt. Die verklaring is er wellicht ook niet: de gebakplaat viel gewoon uit haar handen.
  • Bij een niet gevaarlijk object (incidenteel risico) kan en mag van HEMA niet verwacht worden dat er maatregelen worden genomen.
  • In de 30 jaren dat (verzoekster) bij HEMA werkte, hebben er geen andere incidenten met gebakplaten plaatsgevonden.
  • Voorgestelde maatregelen door (verzoekster) gaan te ver. De maatregelen staan niet in verhouding tot het gevaar. De maatregelen zijn veelomvattend en kostbaar. Dat is niet redelijk, zeker wanneer iets nooit gebeurd.
(2) de kosten te begroten en HEMA en AIG in de kosten te veroordelen. Verzoek = € 15.198,90. Dat bedrag staat niet in verhouding tot de complexiteit van de zaak: het gaat slechts om de vraag of HEMA aansprakelijk is (of niet). De gemachtigde had deze vraag met veel minder uur en een veel minder omvangrijk verzoekschrift voor kunnen leggen.

Begroting = € 5.000,– (incl. BTW, kantoorkosten, griffierecht). Geen aansprakelijkheid, geen veroordeling.

Langlopende zaak, waarin de rechtbank tot de conclusie komt dat er geen aansprakelijkheid is aan de zijde van de werkgever. Over de kosten van deelgeschil zegt de kantonrechter weinig, terwijl daar klaarblijkelijk wel alle reden toe is. De kantonrechter begroot nog geen 1/3e van het totale verzoek…