Geen aansprakelijkheid ziekenhuis als deskundige ‘niet kan uitsluiten’ dat er sprake is van medisch onzorgvuldig handelen

rechtbank zwolle 2 september 2011 183402 / HA RK 11-32

Het gaat hier om de vraag of bij een operatie een fout is gemaakt. Er vindt een -gezamenlijk- deskundigen onderzoek plaats, waarbij de deskundige geen fout vaststelt, maar deze wel mogelijk acht

Uiteindelijk concludeert [DESKUNDIGE] dat het, op basis van de beschikbaregegevens niet onredelijk is te veronderstellen dat voorafgaand aan de operatie het SLIL intact was en — ongeacht de gevolgde procedure bij de operatie- korte tijd na de operatie het SLIL kapot was. [DESKUNDIGE] vervolgt met de conclusie dat er dus redenen zijn om aan te nemen dat gedurende de operatie het SLIL (belangrijk) is beschadigd. In dat licht is het, volgens [DESKUNDIGE], zeker niet uit te sluiten dat er sprake is van medisch onzorgvuldig handelen. [DESKUNDIGE] concludeert daarbij zelf al dat harde bewijsvoering ontbreekt, maar dat er wel sprake is van grote waarschijnlijkheid.

dat kan echter niet tot aansprakelijkheid leiden…

De rechtbank is, op basis van het voorgaande, van oordeel dat de bevindingen en conclusies van [DESKUNDIGE] niet de conclusie rechtvaardigen dat het handelen van [arts] juridisch gekwalificeerd dient te worden als tekortkoming. Uit al hetgeen [VERZOEKER] naar voren heeft gebracht, kan niet worden afgeleid welke fout [arts] concreet wordt verweten, op welk moment [arts] in zijn visie anders had meten handelen, of hoe [arts] wél had moeten handelen. Dit blijkt ook niet uit het rapport van [DESKUNDIGE].

Een begrijpelijke beslissing. Ook begrijpelijk dat de vorderende partij het deskundigenrapport heeft geprobeerd te gebruiken om een beslissing in zijn voordeel te forceren.   Bijzonder dat de deskundige een zekere eigen interpretatie van zijn taak heeft gegeven. Het gaat er echter om dat een deskundige zaken dient vast te stellen. Snelle duidelijkheid gerealiseerd door het deelgeschil…