Geen beroepsfout bedrijfsarts bij doorverwijzing naar revalidatiekliniek

Rechtbank Amsterdam, 6 december 2018
Verzoekster is in verband met rugklachten uitgevallen van haar werk bij de politie.  Door werkgever is de bedrijfsarts van KLM ingeschakeld. De bedrijfsarts heeft verzoekster verwezen naar een revalidatiekliniek OCA.  Na start behandeling bij OCA is geconstateerd dat verzoekster een rughernia had. Uit neurologische expertise blijkt dat de waarschijnlijkheid dat de klachten van verzoekster zijn ontstaan dan wel verergerd door de behandeling bij OCA groot tot zeer groot zijn. OCA is inmiddels failliet en verzoekster spreekt de politie en KLM aan voor haar schade.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking:

(1) voor recht verklaart dat KLM en/of de Politie ieder voor zich aansprakelijk is/zijn voor de schade die [verzoekster] ten gevolge van het behandelbeleid van het OCA heeft geleden en in de toekomst zal lijden, inclusief de wettelijke rente daarover vanaf 18 december 2007 tot aan de dag van algehele voldoening;

(1)  De rechtbank gaat er vanuit dat OCA een beroepsfout heeft gemaakt.

Bedrijfsarts heeft gehandeld conform richtlijn ‘STECR-richtlijn lage rugklachten’ door bij aanhoudende rugpijn langer dan 12 weken door te verwijzen naar een revalidatiecentrum. Verzoekster heeft niet betwist dat dit niet de geldende norm was binnen de beroepsgroep. Verzoekster heeft niet voldoende onderbouwd dat zij onder druk werd gezet deel te nemen aan de revalidatie. Bedrijfsarts heeft niet onzorgvuldig gehandeld door niet aan te sturen op aanpassing van de behandeling bij het OCA, ook niet nadat verzoekster te kennen had gegeven de oefeningen als zwaar te ervaren, nu andere terzake wel deskundige hulpverleners geen aanleiding zag het programma aan te passen.

Verzoek jegens KLM afgewezen. Verzoek jegens politie ook afgewezen omdat niet is komen vast te staan dat de door de politie ingeschakelde bedrijfsarts onzorgvuldig heeft gehandeld.

(2) KLM en/of de Politie te veroordelen om aan verzoekster bij wijze van voorschot onder algemene titel een bedrag van € 35.000,00 te voldoen (…)en (2) Aansprakelijkheid staat nog niet vast, rechtbank komt niet toe aan de behandeling van het verzoek tot voorschot als vergoeding van de buitengerechtelijke kosten.
(3) verweersters te veroordelen tot betaling van primair de werkelijke kosten van de procedure begroot op € 5.000,00 (exclusief btw) en subsidiair de kosten zoals door de rechtbank begroot, te vermeerderen met griffierechten. (3) Wel kostenbegroting. 25 uur € 180,00 per uur inclusief btw. € 5.000,00

Bedrijfsarts heeft niet onrechtmatig gehandeld. Dat de bedrijfsarts na melding door verzoekster dat het behandelprogramma zwaar is het OCA niet heeft verzocht het behandelprogramma aan te passen, maakt nog niet dat de bedrijfsarts aansprakelijk is jegens verzoekster, aangezien andere terzake wel deskundige hulpverleners geen aanleiding zagen het programma aan te passen.