Geen buitengerechtelijke onderhandelingen: dus geen deelgeschil

rechtbank Haarlem 23 november 2010, LJN: BO6959 

Verzoekster heeft stichting Waterlandziekenhuis aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van operaties door een orthopedisch chirurg. Aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed heeft aansprakelijkheid en recht op schadevergoeding afgewezen.

De rechtbank stelt vast dat noch uit het verzoekschrift, noch anderszins blijkt dat er buitengerechtelijke onderhandelingen zijn gevoerd en dat er voldoende perspectief bestaat op buitengerechtelijke afwikkeling van de schade. Een deelgeschilprocedure kan niet worden gebruikt om een partij tot onderhandelen te dwingen.
Het verzoek wordt afgewezen “omdat de verzochte beslissing naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende kan bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst”.

Bezint eer gij een deelgeschilprocedure begint! Deze beschikking van de rechtbank laat aan duidelijkheid niets te wensen over.