Geen deelgeschil- maar (in feite) een incassoprocedure. (Verzoeker) niet ontvankelijk, verzoek volstrekt onnodig ingediend

Rechtbank Den Haag, 20 mei 2019
Na het schikken van een zaak met (verzoeker), biedt Centramed – coulance halve – een bedrag van € 7.500,– aan voor de BGK. De voormalige en huidige belangenbehartiger gaan niet akkoord met het aanbod; de huidige belangenbehartiger start een deelgeschilprocedure. Rechtbank: het betreft (in feite) een incassoprocedure. (verzoeker) niet ontvankelijk, verzoek volstrekt onnodig ingediend.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) heeft de rechtbank verzocht

(1) te verklaren voor recht dat Centramed de volgende BGK dient te vergoeden:

– de buitengerechtelijke kosten voor (voormalige belangenbehartiger) ad € 24.059,85;

– de buitengerechtelijke kosten voor (huidige belangenbehartiger) ad € 29.707,09 inclusief griffierecht;

Na kennisname van een deskundigenrapport komt Centramed, (verzoeker) tegemoet: aansprakelijkheid is niet gegeven, maar Centramed zal – coulance halve – een bedrag van € 15.000,– betalen, ter beëindiging van het geschil. Centramed en (verzoeker) komen tot een akkoord. Wat rest zijn de BGK.

Vaststaat dat dit verzoek uitsluitend de BGK betreft. Ter zitting is door (huidige belangenbehartiger) erkend dat de claim ter zake voor (voormalige belangenbehartiger) gemaakte BGK door (verzoeker) is gecedeerd aan (voormalige belangenbehartiger). De Rechtbank komt – in de eerste plaats, voor dit deel – tot de conclusie dat Centramed zich terecht heeft beroepen op niet-ontvankelijkheid van (verzoeker).

(Verzoeker) is wel ontvankelijk ten aanzien van de BGK-vordering uit hoofde van de werkzaamheden van de (huidige belangenbehartiger). De rechtbank komt – in de tweede plaats – tot het oordeel dat het geschil zich niet leent voor een deelgeschilprocedure. Immers, er is al een minnelijke regeling gesloten met uitgezonderd de BGK. Het betreft aldus een incassogeschil.

Los van het bovenstaande; aansprakelijkheid is niet erkend, zodat er geen enkele aanleiding is om in dit deelgeschil een partij tot betaling van BGK aan de andere partij te veroordelen.

Daarnaast zou – indien aansprakelijkheid wel gegeven is – de gevorderde BGK de dubbele redelijkheidstoets nimmer doorstaan:

  • Totale vordering BGK > € 55.000,–;
  • Kosten deskundigen werden betaald door Centramed;
  • (huidige belangenbehartiger) noteert 55 uur; bovenmatig
  • (voormalig belangenbehartiger) hanteert een uurtarief van € 350,– excl. BTW (terwijl hij geen advocaat is) x 10% kantoorkosten. Zelfs voor een letseladvocaat is dit onaanvaardbaar.
(2) Met begroting van de kosten en veroordeling van de kosten, aan de zijde van Centramed.
Geen begroting en/of veroordeling; verzoek is volstrekt onnodig ingediend.

Op basis van deze uitspraak zou het toch wellicht (een keer) goed zijn indien de rechtbank (verzoeker) in de kosten van het (complete) deelgeschil zou veroordelen, inclusief de kosten van (verweerder). Het is meer dan alleen een volstrekt onnodig ingediend verzoek; door dit (kansloze) verzoek worden ook verweerder (en de rechterlijke macht) opgezadeld met onnodig veel tijd, moeite en kosten; die tijd en kosten hadden zij aan nuttigere zaken kunnen besteden…