Geen onzorgvuldig handelen ziekenhuis aangetoond tijdens of direct na endeldarmoperatie

Rechtbank Den Haag, 5 januari 2021
Verzoekster heeft op 18 mei 2017 een borstreconstructie ondergaan. Na een endeldarmoperatie twee maanden later heeft zij een bloeding in haar borst gehad die is geïnfecteerd. Verzoekster verwijt het LUMC dat de bloeding tijdens of direct na de endeldarmoperatie is ontstaan en vraagt een verklaring voor recht dat zich een incident zoals bedoeld in de GOMA heeft voorgedaan. Verzoek wordt afgewezen omdat er onvoldoende aanknopingspunten zijn ingebracht om onzorgvuldig handelen van het LUMC aan te kunnen nemen.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt (…)

(1)  te verklaren voor recht dat voorshands aannemelijk wordt geacht dat zich tijdens – waarbij de rechtbank begrijpt dat verzoekster mede doelt op direct na – de endeldarmoperatie in het LUMC een incident zoals bedoeld in de GOMA heeft voorgedaan met een bloeding in de rechterborst van verzoekster tot gevolg,

(1) Artikel 150 Rv bewijslast ligt bij verzoekster. Met het volledig overgelegde patiëntendossier heeft het LUMC voldaan aan de op haar rustende verzwaarde motiveringsplicht. Dossier is compleet genoeg. Geen vereiste dat ieder gesprek tussen hulpverlener en patiënt in dossier is vermeld. Geen reden om bewijslast om te keren of uit te gaan van een bewijsvermoeden.

Onvoldoende feitelijk toegelicht/onderbouwd (door een medisch adviseur of partijdeskundige) dat door onzorgvuldig handelen van het LUMC tijdens of kort na de ingreep een incident of trauma heeft plaatsgevonden. Geen aanknopingspunten in medisch dossier. Vermelde anamnese is daarvoor onvoldoende.

(2) met begroting van de aan de behandeling van het verzoek verbonden kosten conform de nader te overleggen kostenbegroting. (2) Geen begroting van de kosten. Procedure is voorbarig en vooral met het oog op de inschatting van de proceskansen ingesteld. Uit kostenoverweging heeft verzoekster ervoor gekozen geen medisch adviseur in te schakelen, geen getuigenverhoor of voorlopig deskundigenbericht aan te vragen.

De deelgeschilprocedure is niet geschikt voor nadere bewijsvoering of onderzoek. Het verweer was verzoekster bekend en heeft – uit kostenoverweging ervoor gekozen het deelgeschil op te starten. De rechter heeft oog voor het feit dat andere ‘onderzoeks’mogelijkheden (zoals een medisch advies of een voorlopig deskundigenbericht) geld kosten, maar blijft vasthouden aan hoe het systeem van de deelgeschillen in zijn werk gaat en begroot de kosten in dit geval dus niet.  Overigens kost dit natuurlijk het ziekenhuis wel veel geld; dat wordt vanuit zorgpremies betaald.