Geen overmacht in het geval van een autopechsituatie in het donker en zonder waarschuwingssignalen

Rechtbank Midden-Nederland, 2 februari 2021
Verzoekster is met pech gestopt met haar voertuig op een busbaan tijdens donker weer. Zij is op door een aanraking met een passerende auto (BMW/ASR) op de weg terechtgekomen en geschept door een volgende auto (Audi/Reaal). Zij vordert de erkenning van de aansprakelijkheid van de WAM-verzekeraars van beide voertuigen. Artikel 185 WVW is in deze situatie van toepassing. Er is sprake van 50% eigen schuld. Verzekeraars zijn hoofdelijk voor de overige 50% aansprakelijk.
Verzoek Rechtbank
(1) Verzoekster houdt zowel ASR als Reaal als verzekeraars van respectievelijk de BMW en de Audi op grond van artikel 185 WVW jo artikel 6 WAM aansprakelijk voor het haar op 7 december 2018 overkomen ongeval en de dientengevolge geleden (en nog te lijden) schade. (1) Artikel 185 WVW van toepassing. Personen die het voertuig hebben verlaten genieten de bescherming van artikel 185 WVW. Geen sprake van overmacht. Voorafgaand aan voorval heeft bestuurder BMW verzoekster met een voertuig met open motorkap opgemerkt. Bestuurder BMW had rekening moeten houden met een autopech situatie. Rijgedrag daarop moeten aanpassen. Bestuurder BMW heeft niet geremd of uitgeweken. Fout van verzoekster is niet zo onwaarschijnlijk dat bestuurder BMW daarmee geen rekening had hoeven houden. Beroep op latere verklaring (die afwijkt van de eerdere) word aan voorbijgegaan. Bestuurder Audi niet volledig foutloos. Had eveneens zijn rijgedrag op de situatie moeten aanpassen.

Geen opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Er is sprake van onvoldoende doordacht handelen van verzoekster. Gedragingen van verzoekster hebben in hogere mate bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval, schadeverdeling van 50-50. Geen nadere billijkheidscorrectie, reeds verdisconteerd in de 50% regel.

Causaal verband bijdrage BMW. Tussen verzoekster en BMW is contact geweest. Ingeklapte rechterbuitenspiegel en veegsporen op de zijkant. De eerste impact met de BMW heeft de keten van gebeurtenissen in werking gesteld.

(2) Kosten deelgeschilprocedure (2) Kosten deelgeschil € 2.312,00 exclusief btw gevorderd. 50% wordt toegepast op de kosten deelgeschil, € 1.550,76 (inclusief btw en 0,5 griffierecht)

Uit deze uitspraak blijkt hoe lastig het is om overmacht in een 185 WVW situatie aan te tonen. Ook in een situatie waarin het donker is en verzoekster in haar ‘autopech’ situatie geen alarmlichten of andere waarschuwingssignalen heeft gebruikt. Het niet aanpassen van de snelheid levert dus al aansprakelijkheid op in deze situatie.