Geen ruimte voor een voorbehoud bij begroting van de schade ineens

Rechtbank Oost-Brabant, 28 juli 2021
Verzoeker wil een verklaring voor recht dat de begroting van toekomstige schade na afweging van goede en kwade kansen bij voorbaat geschiedt met een voorbehoud dat schade die het gevolg zal zijn in verband met het plaatsen van een knieprothese niet is inbegrepen.  De rechter gaat niet mee in dat verzoek.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt dat de rechtbank:

(1) voor recht verklaart dat de begroting van de (…) schade van verzoeker (…) voor zover deze reeds is geleden concreet wordt begroot, en voor zover deze nog in de toekomst ligt na afweging van de goede en kwade kansen bij voorbaat geschiedt, en dat deze schade door Ansvar wordt vergoed door middel van betaling van een bedrag ineens;

(2) dat aan deze vergoeding het voorbehoud wordt verbonden dat hieronder niet is begrepen de (…) schade die mogelijk zal ontstaan door latere gevolgen van progressieve rechterknieklachten, meer in het bijzonder door het plaatsen van een knieprothese in de rechterknie (…);

(3) (…)

(1)(2)(3) Uitgangspunt bij de betaling van een bedrag ineens voor toekomstige schade is een verrekening van de goede en kwade kansen. Uitzonderingen zijn mogelijk en zien op toekomstige wijzigingen in het sociale zekerheidsstelsel. Verzoeker heeft te maken met een bekend toekomstig voorval, enkel termijn is onzeker. Bij afweging van goede en kwade kansen past niet dat één aspect erbuiten wordt gelaten, zeker als het vaststaat dat een voorval zich gaat voordoen. Twee opties: toekomstige gebeurtenis wordt meegenomen in de afweging van goede en kwade kansen of vergoeding van de jaarlijks verschenen schade. Verzoeken afgewezen
(4)Ansvar te veroordelen tot vergoeding aan verzoeker van de kosten aan zijn zijde gevallen voor het voeren van deze deelgeschilprocedure ad € 11.456,04, (…) (4) Uren 36,4 uur niet redelijk. Rechtbank wijst 20 uur tegen uurtarief van € 260,00 ex btw toe. Totaal € 6.605,60 (20 × € 260 = € 5.200,00, vermeerderd met BTW = € 6.292,00, vermeerderd met verschotten € 4,60 en griffierecht € 309,00)

Er wordt regelmatig een zaak afgewikkeld met een voorbehoud op één specifiek punt. Dat het plaatsen van een knieprothese zal plaats vinden in de toekomst staat vast. Alleen het tijdstip is nog onzeker. Die kwade kans zou volgens de rechtbank kunnen worden meegewogen in de begroting ineens. De rechtbank ziet geen reden om een uitzondering te maken.