Geen schending zorgplicht voor val tijdens het geven van gymles

Rechtbank Overijssel, 24 januari 2020
Verzoeker, gymdocent, loopt tijdens het geven van gymles letsel op. Verzoeker nam tijdens een softbal-les ook zelf actief deel als pitcher. Tijdens het rennen is hij ten val gekomen over een afzetlint. Geen schending zorgplicht door werkgever voor algemeen bekende gevaren. Het gevaar dat zich heeft verwezenlijkt had voor verzoeker bekend moeten zijn.
Verzoek Rechtbank
(1) Verzoeker verzoekt de kantonrechter om te bepalen dat het Carmel College aansprakelijk is voor de schade die hij heeft opgelopen bij het incident op 14 september 2007. (1) Geen schending van de klachtplicht in de zin van artikel 6:89 BW. Ruim voor aansprakelijkstelling is werkgever door verzoeker op de hoogte gesteld van het incident. Dat verzoeker zijn werkgever in eerste instantie geen verwijt leek te maken en daar kennelijk later anders over dacht, is niet onbegrijpelijk.

Geen sprake van schending van een concrete (wettelijke) norm met betrekking tot het gebruik van terreinlint Geen schending zorgplicht door werkgever die niet waarschuwt voor algemeen bekende gevaren. Los van de vraag of het terreinlint in zijn algemeenheid gevaarlijk is of niet, verzoeker heeft niet op de volgens hem gevaarlijke situatie ingespeeld, terwijl hij dat wel had kunnen en wellicht moeten doen, nu het door hem gestelde risico zich op 14 september 2007 heeft verwezenlijkt. Verzoeker wordt bekend verondersteld met het vast blijven zitten onder terreinlint, had voor alternatieven kunnen kiezen (pionnen of lijn afzetten met krijtlint).

(2) Kosten (2) Verzoeker procedeerde in persoon. Omdat gesteld noch gebleken is dat verzoeker in het kader van deze deelgeschilprocedure kosten heeft gemaakt, worden de kosten begroot op nihil.

De kantonrechter herhaalt dat de werkgeversaansprakelijkheid geen risicoaansprakelijkheid is. Het is volgens de rechter niet aannemelijk geworden dat met (veiligheids)maatregelen of instructies het incident voorkomen had kunnen worden.