Geen vastgelopen onderhandelingen: verzoek niet ontvankelijk en kosten op nihil begroot

rechtbank Maastricht 19 april 2011, LJN: BQ5644

 • In reactie op kantelende hijskraan is verzoeker tijdens montagewerkzaamheden van vrachtauto gesprongen. Daarbij heeft hij letsel opgelopen, waarvoor hij de eigenaar van de hijskraan (verweerster) aansprakelijk heeft gesteld. Aansprakelijkheidsverzekeraar Nationale Nederlanden heeft aansprakelijkheid afgewezen.
 • Verzoeker eist dat voor recht wordt verklaard dat verweerster aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval en dat zij wordt veroordeeld in de kosten van de deelgeschilprocedure.
 • Verweerster stelt dat het geen deelgeschil betreft.
 • De rechtbank oordeelt
  • dat bij een deelgeschil sprake moet zijn van vastgelopen onderhandelingen. Er is uitvoerig gecorrespondeerd over aansprakelijkheid, maar daarbij is niet onderhandeld over aansprakelijkheid of enig ander aspect inzake de schade.
  • Het oordeel van de rechter kan niet dienstig zijn om de onderhandelingen op gang te trekken.
  • Er is geen sprake van een deelgeschil en verzoeker wordt dus niet ontvankelijk verklaard.
 • Vanwege de niet ontvankelijk verklaring worden de kosten van de deelgeschilprocedure op nihil begroot.

Het verzoek had ons inziens moeten worden afgewezen in plaats van niet ontvankelijk verklaard. Dan had de rechtbank moeten afwegen of het al dan niet redelijk was om het verzoek in te dienen, teneinde te beslissen over het al dan niet begroten van de kosten.

Kennelijk kijkt de rechtbank wat beperkt naar de term “onderhandelingen”. uitvoerig corresponderen kan toch wel als onderhandeling worden gezien ook al schuiven partijen geen centimeter op?