Geen voorbehouden tijdens onderhandelingen: vorderingen grotendeels toegewezen *

rechtbank Maastricht 16 mei 2011, LJN: BQ5685

 • Verzoekster is in 2005 aangereden door bij Euro Insurances (verweerster) verzekerde auto, met whiplashtrauma als gevolg. Zij is door UWV volledig arbeidsongeschikt verklaard voor haar functie als sales manager. Aansprakelijkheid is erkend. Partijen hebben onderhandeld en in totaal is € 95.000,- bevoorschot.
 • Verweerster betwist
  • dat verzoekster zonder ongeval assistent bedrijfsleider zou zijn geworden,
  • de gederfde neveninkomsten als kapster en
  • de hoogte van de advocaatkosten.
 • de rechtbank:
  • Omdat verweerster bij de bevoorschotting nimmer een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de causaliteit tussen het ongeval en de door verzoekster gestelde klachten en beperkingen en niet heeft aangekondigd dat onderzoek van verzoekster door deskundige(n) nodig zou zijn, gaat de rechtbank aan het causaliteitsverweer voorbij.
  • Het is aannemelijk dat verzoekster zonder ongeval de betreffende promotie met salarisverhoging zou hebben gekregen. Verweerster moet haar hiervoor schadeloos stellen.
  • Door de post neveninkomsten te bevoorschotten heeft verweerster erkend dat nevenwerkzaamheden als kapster zijn verricht en moet verzoekster schadeloos worden gesteld. Het betreft “zwart” genoten inkomsten, het gevorderde bedrag is volgens de rechtbank bruto en wordt netto gemaakt.
  • De gevorderde buitengerechtelijke advocaatkosten zijn redelijk en moeten worden vergoed.
  • De rechtbank begroot de deelgeschilprocedurekosten.

Doordat verweerster tijdens de onderhandelingen geen voorbehouden heeft gemaakt, heeft zij het recht verspeeld om nu alsnog flink op de rem te trappen. Dat betekent dat het tijdens het schaderegelingsproces niet verstandig is om een soepele houding aan te nemen, althans niet zonder voortdurend te roepen dat “niets wordt erkend”.