Geen zicht op onderhandelingen: deelgeschilprocedure niet mogelijk

rechtbank ‘s-Gravenhage 11 februari 2011, LJN: BP5395

Verzoeker is in 2009 tijdens fietsen gevallen, met hoofd tegen naast fietspad opgestapelde betonnen platen. Hierdoor ernstig letsel. Gemeente en provincie (verweerders) hebben aansprakelijkheid betwist. Verzoeker wil verklaring voor recht dat provincie en/of gemeente onrechtmatig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor schade. Verzocht om veroordeling in de door de rechtbank te begroten deelgeschilprocedurekosten.
De rechtbank stelt dat over een aansprakelijkheidsvraag in een deelgeschilprocedure kan worden beslist en dat het voor een deelgeschilbehandeling niet noodzakelijk is dat er is onderhandeld. De deelgeschilprocedure is echter niet bedoeld om partijen tot onderhandelen te dwingen. In dit geval zou een eventuele vaststelling van aansprakelijkheid niet tot onderhandelingen leiden, aangezien provincie en gemeente de aansprakelijkheidskwestie willen uitprocederen. Omdat de feitelijke toedracht van het ongeval nog in geschil is en nadere bewijsvoering in de rede ligt, zal beantwoording van het deelgeschil veel tijd en geld kosten. De rechtbank wijst het verzoek af.
Ondanks deze afwijzing was de deelgeschilprocedure niet volstrekt onnodig of onterecht ingesteld. De kosten van de deelgeschilprocedure worden dus begroot en wel op het door verzoeker gestelde bedrag, waarvan de redelijkheid niet is bestreden. Omdat de aansprakelijkheid niet vast staat, wordt het verzoek tot voldoening van deze kosten afgewezen.

Als er geen zicht is op onderhandelingen, kan geen gebruik worden gemaakt van de deelgeschilprocedure. Dat is logisch.