Gemeente aansprakelijk voor val over ongelijk boomrooster

Rechtbank Limburg, 26 februari 2019
Verzoekster is gevallen over een boomrooster dat grensde aan een trottoir. Verzoekster stelt de gemeente als bezitter van het opstal aansprakelijk.
Verzoek Rechtbank
Verzoekster verzoekt dat de rechtbank:

(1) voor recht verklaart dat de gemeente, als bezitter van de hiervoor genoemde (gebrekkige) opstal, ex artikel 6:174 BW aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade die uit het onderhavige ongeval is voortgevloeid en nog zal voortvloeien;

(1) Toedracht staat vast. Verzoekster heeft 2 getuigenverklaringen aangedragen.

Sprake van een gevaarzettende situatie. De druppel wijkt wat betreft constructie in niets af van het trottoir waaraan hij grenst. Bij het grote publiek kan derhalve de indruk worden gewekt dat men over de druppel, als onderdeel uitmakend van het trottoir, mag lopen. Hetzelfde geldt voor de boomroosters. Betreden van boomrooster is niet te vermijden indien auto in het vak ernaast wordt geparkeerd. Vaak zal de aandacht van het winkelend publiek eerder uitgaan naar de gedragen boodschappen. Voor de gemeente was het niet bezwaarlijk om veiligheidsmaatregelen te nemen. Er is sprake van een gebrekkige opstal. Vordering toegewezen.

(2) een begroting maakt van de met dit deelgeschil gepaard gaande kosten, conform de opgave van verzoekster, en de gemeente – voor zover mogelijk – uitvoerbaar bij voorraad veroordeelt in de kosten van dit deelgeschil conform de begroting. (2) Matiging tot 12 uur ivm betrekkelijk eenvoudige aard van de zaak, uurtarief van € 225,00 exclusief btw.

De druppel waarop de boom met boomrooster bevond maakt onderdeel uit van het aangrenzend trottoir, althans onderscheidt zich niet van het aangrenzend trottoir. Volgens de rechter was er sprake van een gevaarzettende situatie. De rechter houdt er ook rekening mee dat de aandacht van het winkelend publiek eerder zal uitgaan naar de boodschappen.