Het is aan verzoeker zelf te wijten dat hij is uitgegleden, geen onrechtmatige daad.

rechtbank Haarlem, 18 oktober 2011, LJN: BU4763

Verzoeker was als vrachtwagenchauffeur op bezoek bij verweerster. Hij is op terrein verweerster op besneeuwde ondergrond uitgegleden met letsel als gevolg. Hij verzoekt om voor recht te verklaren dat verweerster aansprakelijk is voor zijn schade. Vordering is gebaseerd op onrechtmatige daad (6:162 BW). Verweester betwist aansprakelijkheid.

De rechtbank oordeelt dat verzoeker onvoldoende heeft onderbouwd dat het voor verzoeker relevante gedeelte van het terrein onvoldoende sneeuw- en ijsvrij was gemaakt. Het is aan verzoeker zelf te wijten dat hij op voor winterse omstandigheden ongeschikt schoeisel een alternatieve – besneeuwde – route heeft gelopen. Het verzoek wordt afgewezen.

Dit is een uitspraak die voor zich spreekt… Toch nuttig dat dit in het deelgeschil snel helder is geworden.