In gezamenlijke opdracht uitgebracht neurologisch rapport is bindend

rechtbank Rotterdam (sector kanton) 8 april 2011, LJN: BQ1679

Verzoeker was als zelfstandig hydrauliek ondernemer werkzaam bij één van zijn vaste opdrachtgevers toen hem een ongeval overkwam met letsel als gevolg. Aansprakelijkheid is erkend. Deze opdrachtgever en diens verzekeraar zijn verweerders. In gezamenlijke opdracht van partijen heeft een neuroloog onderzoek verricht. Verzoeker eist dat diens rapporten als bindend uitgangspunt moeten gelden voor de verdere schaderegeling. Verweerders voeren hiertegen verweer.
De rechtbank oordeelt dat deze rapporten op één lijn kunnen worden gesteld met een door de rechter opgedragen deskundigenbericht. Een partij die een deskundigenbericht bekritiseert moet zijn stellingen deugdelijk onderbouwen. Omdat de rapporten voldoen aan de daaraan te stellen eisen en de kritiek niet deugdelijk is onderbouwd, wordt het verzoek toegewezen. De rechtbank zoekt voor de begroting van de deelgeschilprocedure kosten aansluiting bij het ASP-advies.

Het is niet eenvoudig om met succes te ageren tegen een in gezamelijke opdracht uigebracht deskundigenonderzoek.