Kantonrechter kan geen beslissing in deelgeschil nemen omdat de zorgverplichting van de werkgever nog niet volledig in kaart is gebracht

Rechtbank Limburg, 14 februari 2022
Verzoeker heeft tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bij de Maasterminal schade opgelopen. Hij stelt zijn (materiële) werkgever aansprakelijk. Partijen hebben discussie over de invulling van de zorgverplichting. De zaak is niet voor behandeling in deelgeschil omdat de kosten die moeten worden gemaakt voor nadere bewijsvoering niet opwegen tegen het belang van het verzoek.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter (…):

(1) te verklaren voor recht dat Maasterminal aansprakelijk is voor alle schade, materieel als immaterieel, welke verzoeker als gevolg van het arbeidsongeval d.d. 12 november 2018 heeft geleden, thans nog lijdt en in de toekomst nog zal lijden,

(2) Maasterminal te veroordelen tot vergoeding van alle door [verzoeker] geleden en nog te lijden schade (…)

(3) Maasterminal te veroordelen tot betaling van € 15.000,00 (…) voorschot op de door verzoeker geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade ten gevolge van het ongeval van 12 november 2018,

(1) (2) (3) Zaak is niet geschikt voor beoordeling in een deelgeschilprocedure. Toedracht staat niet vast. Maasterminal voert uitgebreid verweer t.a.v. zorgverplichting (deugdelijke Engelstalige instructie, ervaren werknemer deed werkzaamheden voor en ervaren werknemer heeft werkzaamheden van verzoeker gecontroleerd, er zijn PBM’s ter beschikking gesteld, de door verzoeker eigen werkschoenen waren in een goede staat). Volgens verzoeker was de uitleg summier, schoenen zouden niet goed zijn geweest, geen PBM’s verstrekt. Uitgebreid bewijsaanbod door Maasterminal. Investering in kosten weegt niet op tegen het belang van een uitspraak in deelgeschil.
(4) de kosten van deze procedure te begroten en Maasterminal te veroordelen tot betaling van deze kosten (…) (4) Verweer tegen hoog uurtarief, niet tegen aantal uur. € 260,00 p/u exclusief btw. Kantoorkosten afgewezen. 11,25 uur x € 260,00 inclusief btw en € 85,00 griffierecht, € 3.624,25 totaal

Er zal eerst uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden voordat de kantonrechter een uitspraak kan doen over de zorgverplichting van de werkgever. De vraag in deelgeschil is dus eigenlijk in een te vroeg stadium gesteld. Dat is inmiddels toch wel bekend….