Klachtplicht ex art 6:89 BW is niet geschonden; er is tijdig geklaagd

Rechtbank Rotterdam, 4 december 2019
Verzoeker zakt door steiger en meldt zich daags daarna ziek. Aansprakelijkstelling volgt echter 5 maanden later. Verweerders stellen zich op het standpunt dat het letsel mogelijk niet van een arbeidsongeval is en als dat wel zo is, ze in hun belangen zijn geschaad door de te late melding en overigens dat ze aan hun zorgplicht hebben voldaan.
Verzoek Rechtbank
Voor recht te verklaren dat formele en materiële werkgevers aansprakelijk zijn De kantonrechter is van mening dat de klachtplicht niet is geschonden omdat verzoeker, nooit eerder ziek geweest, zich direct na ongeval ziek gemeld heeft en meerdere pogingen heeft gedaan met verweerder in contact te komen. Dat lukt 10 dagen na ongeval. Verweerder heeft daarop verzuimd onderzoek te doen. dat gaat zij pas doen na de tweede aansprakelijkstelling in maart 2018. Dat kan verzoeker niet worden tegengeworpen. Uit het onderzoek blijkt genoegzaam dat zich ene ongeval heeft voorgedaan ook al heeft niemand anders dat zien gebeuren. Daags na het ongeval heeft verzoeker zich ook onder medische behandeling gesteld.Het feit dat er letsel en schade is is voldoende duidelijk gemaakt. Aan de zorgplicht is verder niet voldaan zo komt de kantonrechter tot de conclusie: wel toezicht maar geen instructies en geen inspecties. Het enkel hebben van een RI&E is niet voldoende. De kantonrechter wijst het verzoek toe.
De kantonrechter begroot de kosten op € 4601, zijnde het gevraagde vermeerderd met de door de kantonrechter zelf begrote kosten van lezen van verweren en zittings-en reistijd.

Het gevoerde verweer is geen reclame voor verzekeraars.