KLM als werkgever aansprakelijk voor letselschade bagagemedewerker

Rechtbank Amsterdam 23 maart 2022
Verzoeker is bij KLM werkzaam als bagagemedewerker. Om handbagage in het ruim te laten, is verzoeker in het ruim geklommen door zichzelf met kracht op te drukken en omhoog te springen. Hierbij is verzoeker met zijn arm en gezicht op de deurrand geslagen met letsel als gevolg. Voor de schade stelt hij zijn werkgever aansprakelijk.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de kantonrechter:

(1) voor recht te verklaren dat KLM aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het ongeval;

Als verzoeker niet in het ruim was gesprongen, zou de arm niet uit de kom zijn geschoten. Er is dus schade geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Verzoeker heeft verklaard dat de teamleider niets heeft gezegd over het inspringen en niet heeft aangeboden om daarbij een “voetje” te geven. De teamleider verklaarde dat hij wel een “voetje” heeft aangeboden en dat hij heeft gezegd dat hij dacht dat verzoeker het niet zou halen. Omdat de verklaringen tegenstrijdig zijn, staat niet vast dat de teamleider hulp heeft aangeboden en verzoeker heeft gewaarschuwd. Daarom kan niet worden geconcludeerd dat KLM heeft voldaan aan de zorgplicht. KLM is dus aansprakelijk voor de geleden schade als gevolg van het ongeval.
(2) KLM te veroordelen tot betaling van het griffierecht en de werkelijke kosten van de gemachtigde. De gemachtigde van verzoeker hanteert een uurtarief van € 250,- (exclusief btw) en heeft in totaal 11 uur aan deze zaak besteed. De kantonrechter acht dit uurtarief redelijk, mede gelet op de wijze van procederen en de overgelegde certificaten van de beroepsopleiding. Ook het aantal bestede uren is volgens de kantonrechter redelijk, nu de gemachtigde het nieuwe verweer van KLM in het verzoekschrift moest verwerken.

In totaal bedragen de te vergoeden kosten van de gemachtigde € 2.750,- excl. btw (€ 3.327,50 incl. btw) en het te vergoeden griffierecht € 85,-.