KLM niet aansprakelijk voor val purser in een sportzaal van een crewhotel

Rechtbank Amsterdam, 16 mei 2022
Verzoeker verbleef tussen twee vluchten door in een crewhotel (Buenos Aires). Verzoeker bezocht de sportzaal om op de loopband te hardlopen. Tijdens het sporten heeft er een massale stroomstoring plaatsgevonden, waardoor de verlichting uitviel. Verzoeker is nadien van een trapje gevallen. Werkgever is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan als gevolg van dit (arbeids)ongeval: noch o.g.v. art. 7:658 BW, noch o.g.v. art. 7:611 BW.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank

(1) voor recht te verklaren is dat KLM aansprakelijk is voor zijn schade;

KLM is niet aansprakelijk ex art. 7:658 BW. Er is sprake van een onvoldoende nauwe band tussen de uitoefening van de werkzaamheden (purser) en het gebruikmaken van de sportzaal. Sporten in de sportzaal valt niet onder het bereik van ‘uitoefening van de werkzaamheden’. Medewerkers van KLM kunnen de wachttijd naar eigen inzicht invullen. Ze zijn niet verplicht om gebruik te maken van de sportzaal. KLM heeft hier ook geen zeggenschap over. KLM heeft ook geen bevoegdheid om hier instructies over te geven.

KLM is niet aansprakelijk ex art. 7:611 BW. KLM valt hier geen verwijt te treffen; geen tekortkoming van haar verplichtingen o.b.v. goed werkgeverschap. KLM heeft een ongevallenverzekering afgesloten. Geen sprake van een bijzonder risico, door op verschillende plaatsen in de wereld in hotels te verblijven. Een valpartij in een sportzaal kan niet gezien worden als een bij KLM bekend specifiek en ernstig gevaar.

(2) KLM te veroordelen tot betaling van de BGK;

(3) de kosten te begroten en KLM te veroordelen in deze kosten.

Geen aansprakelijkheid, geen buitengerechtelijke onderhandelingen. Rechtvaardiging voor BGK ontbreekt. Datzelfde geldt voor het begroten van de kosten…

De zaak doet natuurlijk denken aan het bekende KLM-arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:20225:AR6669). In deze deelgeschilprocedure trekt de rechtbank een duidelijke lijn waar het gaat om ‘uitoefening van de werkzaamheden’. Dat gaat ook wel wat ver, waarschuwen voor een afstapje in een crewhotel (huis-tuin-en-keuken…). Verder is het bijzonder dat de rechtbank besluit om de kosten van deelgeschil niet te begroten. Dat lijkt een misvatting. In een zaak als deze kunnen de kosten heel goed begroot worden. Als in een bodemprocedure uiteindelijk toch aansprakelijkheid wordt aangenomen dan staan de kosten vast.