Kwestie niet geschikt voor deelgeschilprocedure: Letsel(schade) noch aangetoond, (überhaupt) noch genoemd in verzoekschrift.

 

Rechtbank Rotterdam, 14 maart 2019
(Verweerder) weigert voorschot te betalen nu (letsel)schade niet vaststaat en men gerede twijfel heeft over de toedracht van de aanrijding. De kantonrechter wijst de verzoeken van (verzoeker) af omdat onderbouwing van enig(e) letsel(schade) ontbreekt.
Verzoek Rechtbank
(Verzoeker) heeft verzocht voor recht te verklaren dat:

(1) (Verweerder) een voorschot van € 16.000,00 betaalbaar moet stellen;

(2) (Verweerder) te veroordelen de BGK te voldoen, zijnde een bedrag van € 1.548,74, en;

(3) (Verweerder) te veroordelen in de kosten van dit geding, zijnde een bedrag van € 3.857,24.

Uit het verzoekschrift komt naar voren dat het niet de bedoeling van (verzoeker) is geweest om in deze procedure letselschade te verhalen. Tijdens de zitting heeft de gemachtigde van (verzoeker) nog wel naar voren gebracht dat er letselschade is, maar zij heeft het letsel niet nader toegelicht. Echter, (verzoeker) heeft het letsel niet onderbouwd; in het verzoekschrift wordt (het) letsel zelfs helemaal niet genoemd.

(Verzoeker) claimt wel VAV plus vervangende hulp. Uit hetgeen (verzoeker) heeft aangevoerd lijkt het VAV en de vervangende hulp eerder verband te houden met de schade aan zijn auto, de enige schade die hij gesteld heeft, met verwijzing naar het materiële expertiserapport.

Het verzochte wordt dan ook afgewezen.

Geen begroting van de kosten, wel een proceskostenveroordeling. (Verzoeker) wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten van (verweerder).

Geen sprake van dood of letsel? Dan is een deelgeschilprocedure – ex art. 1019w lid 1 Rv – niet het juiste middel. Punt. Binnen het huidige juridische kader is er aldus geen sprake van verruiming van het kader voor een deelgeschilprocedure.

N.B. hiermee is de kwestie – zeker voor (verweerder) – nog niet ten einde. Zie het verweer van (verweerder); Het schadebeeld past niet bij de gestelde toedracht van de beweerdelijke aanrijding. Er bestaan gegronde redenen om rekening te houden met fraude. Nadere bewijslevering zal hiervoor nodig zijn’.