Laserkliniek is jegens (verzoekster) tekortgeschoten in haar verplichtingen, geen beroep op exoneratie mogelijk.

Rechtbank Amsterdam, 21 oktober 2021
Partijen verschillen van mening over de vraag of de laserbehandeling van (datum x) onjuist is uitgevoerd en tot tweedegraads brandwonden heeft geleid. De rechtbank meent van wel: toewijzing verzoek, laserkliniek is aansprakelijk.
Verzoek Rechtbank
(Verzoekster) verzoekt de kantonrechter te bepalen dat:

(1) (verweerder) aansprakelijk is voor de gevolgen van de op (datum x) ondergane laserbehandeling;

Zou een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden dezelfde zorg hebben betracht.
De behandeling heeft geleid tot tweedegraads brandwonden. De huidreactie duidt op een te hoge energie-instelling van de laser. De kantonrechter meent dat (verzoekster) hiermee voldaan heeft op de op haar rustende bewijslast.
Verzoek wordt toegewezen: laserkliniek is tekortgeschoten in haar verplichtingen jegens (verzoekster). Dat er inmiddels sprake is van volledig herstel, doet aan de tekortkoming niets af. De exoneratie (uitsluiting aansprakelijkheid consument) is onredelijk bezwarend.
(2) de kosten te begroten en (verweerder) te veroordelen in de kosten. Verzoek: 17,5 uur x € 280,- per uur x 21% BTW (€ 5.929,–). Het aantal in rekening gebrachte uren is te hoog en niet redelijk. Het gaat hier om een beperkt en overzichtelijk deelgeschil; het gaat enkel om de aansprakelijkheid.

Begroting: 14 uur x € 280,- per uur x 21% BTW (€ 4.743,20). Aansprakelijkheid a.d.z.v. (verweerder) en dus volgt ook een veroordeling.

Met de verklaring van de dermatoloog – en omdat (verweerder) daar niets tegenover heeft gezet – voldoet (verzoekster) klaarblijkelijk aan de op haar rustende bewijslast. De schade lijkt overigens te overzien, de huid is ook volledig hersteld.