Letselschade 6 jarig meisje door trap van een paard. Moeder aansprakelijk.

Rechtbank Gelderland 10-09-2018
Meisje van 6 op bezoek op boerderij gaat tegen de instructies in een weiland met twee paarden in en wordt door een van de paarden tegen het hoofd getrapt. Aansprakelijkheid van de moeder vanwege inadequate en onzorgvuldige veiligheidsmaatregelen. Aansprakelijkheid eigenaar paard wordt niet erkend, omdat niet duidelijk is welk paard de schop gegeven heeft.
Verzoek Rechtbank
I Voor recht verklaren dat de eigenaar van het (bruine) paard aansprakelijk is ogv art 6:179 BW en gehouden is 100% van de schade te vergoeden Niet vaststaat dat het bruine paard de trap heeft gegeven. De tegen de eigenaar van het bruine paard gerichte verzoeken zullen dan ook worden afgewezen ogv art. 1019z Rv.
II voor recht verklaren dat verzoekster, moeder van het meisje, tevens verweerster, aansprakelijk is ogv art 6:162 BW en gehouden is 100% van de schade te vergoeden De rechtbank acht het gevaar en de voorzienbare gevolgen van een ongeval zo ernstig en de veiligheidsmaatregel van de moeder tegen dit gevaar zo inadequaat en onzorgvuldig dat zij daartoe in redelijkheid niet heeft kunnen komen. Zij kon de verantwoordelijkheid voor de ernstig bedreigde veiligheid van haar dochter niet volledig in handen geven van deze zesjarige dochter, maar had zelf op de daadwerkelijke naleving van haar instructie moeten toezien.
III voor recht te verklaren dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van verzoekster, dekking dient te verlenen voor de onderhavige schade en op grond van art. 7:954 BW de schade rechtstreeks aan de dochter dient te voldoen De moeder is op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk voor alle door haar dochter geleden en nog te lijden schade en voorts gehouden 100% van de schade te vergoeden en dat Achmea, op grond van art. 7:954 BW, gehouden is dekking te verlenen en hetgeen de dochter te vorderen heeft rechtstreeks aan de dochter te voldoen. De rechtbank veroordeelt beiden hoofdelijk.
IV verweerders te veroordelen tot het betalen van een voorschot van €14.000 en de kosten verband houdende met het verzoekschrift. Omdat de verzekeraar van de eigenaar van het bruine paard (sans préjudice) en de verzekeraar van verzoekster/verweerster ieder €7.500 hebben toegezegd, is er geen aanleiding meer een voorschot op te leggen. Wat de kosten betreft geeft de Rechtbank aan dat in dit geval €265 per uur ex BTW  voor de advocaat van verzoekster nog redelijk is. DE kantoorkosten a 6% worden door gebrek aan onderbouwing afgewezen.

Een trieste kwestie, waarbij de dekking niet echt een probleem geweest zal zijn, maar lastig is altijd wel de vraag wanneer nu een ouder aansprakelijk is voor schade aan een kind.