Links afslaande auto aansprakelijk voor ontstaan botsing met inhalende motorrijder, wel 50% eigen schuld

Rechtbank Den Haag, 12 december 2018
Verzoeker is als motorrijder op een N weg met één rijbaan en twee rijstroken (per richting één rijstrook) tijdens filevorming gaan inhalen. Een buitenlandse auto bestuurd door (A) sloeg linksaf waar dat niet was toegestaan. Botsing ontstaan. Verzoeker spreekt Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraar aan.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker verzoekt de rechtbank (…):

(1) Te beslissen dat het NBM (hoofdelijk) aansprakelijk is voor de schade die verzoeker heeft geleden en nog lijdt ten gevolge van de onrechtmatige daad die jegens verzoeker op 15 oktober 2017 is gepleegd;

(1) A heeft onrechtmatig gehandeld. A heeft een gebod om rechtdoor te rijden genegeerd in verkeerssituatie waarbij sprake was van grote drukte op de weg en hij in een file stond en hij heeft (verzoeker) niet voor laten gaan.

Verzoeker heeft ook in strijd gehandeld verkeersregels door in te halen bij filevorming. Geen wettelijke grondslag. De filegedragscode heeft schaduwwerking maar is in deze zaak niet van toepassing omdat de gedragscode ziet rijstroken met een onderbroken streep. Ongeval mede te wijten aan de inhaalmanoeuvre van verzoeker zelf. Beide partijen hebben geen rekening gehouden met manoeuvres van andere weggebruikers in strijd met de geldende verkeersregels. Het bestaan van een file op zichzelf een risico in het leven roept dat weggebruikers zich niet aan de verkeersregels houden, waar andere weggebruikers rekening mee dienen te houden. 50% eigen schuld. Geen ruimte voor billijkheidscorrectie.

(2) De kosten van rechtsbijstand van verzoeker te begroten (…) en te beslissen dat het NBM in de begrote kosten van dit deelgeschil (hoofdelijk) wordt veroordeeld. (2) Kosten gematigd van 15 naar 10 uur. Kantoorkosten zonder concrete nadere toelichting afgewezen. Uurtarief € 205,00 in totaal € 2.771,50 inclusief btw. Eigen schuld wordt ook toegepast op de kosten, dus € 1.385,75.

De rechter gaat uit van 50% eigen schuld en kijkt daarbij naar het feit dat beide partijen geen rekening hebben gehouden met verboden manoeuvres van andere weggebruikers. Daarbij laat de rechter de omstandigheden zoals het niet vaststaan van de snelheid, het gebruik van knipperlicht, het plotseling afslaan van de auto buiten beschouwing.