Onvoldoende bewijs om aanvullend voorschot verlies verdienvermogen te kunnen vaststellen; rechtbank wijst verzoek af.

Verweerster heeft aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkend. De medische causaliteit staat ook vast. Partijen verschillen van mening over al dan niet betalen van een aanvullend voorschot op de door verzoekster geleden schade voortvloeiend uit het verlies aan verdienvermogen. De rechtbank komt op basis van de huidige bewijsstukken tot de conclusie dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om een aanvullend voorschot te kunnen vaststellen. Verzoek wordt afgewezen.

Lees verderOnvoldoende bewijs om aanvullend voorschot verlies verdienvermogen te kunnen vaststellen; rechtbank wijst verzoek af.

Werkgever heeft voldaan aan zorgplicht nu zij niet hoefde te waarschuwen; aansprakelijkheid afgewezen.

Eiseres werkt bij verweerster (o.a. als medewerkster bezoekerscentrum). Eiseres is ten val gekomen toen zij bij het bezoekerscentrum heen en weer liep om circa 50 rugzakken naar buiten te verplaatsen. De rechtbank acht de Stichting niet aansprakelijk, omdat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht. De rechtbank begroot de kosten.

Lees verderWerkgever heeft voldaan aan zorgplicht nu zij niet hoefde te waarschuwen; aansprakelijkheid afgewezen.