Mate van aansprakelijkheid niet eenvoudig vast te stellen; zaak niet geschikt voor behandeling in deelgeschilprocedure

Rechtbank Den Haag, 10 december 2018
Verzoeker is mishandeld door een groep waar minderjarige deel van uit maakte. Verzoeker houd zowel minderjarige als moeder van minderjarige aansprakelijk voor de gevolgen van het voorval.
Verzoek Rechtbank
Verzoeker heeft de rechtbank verzocht (…):
(1) primair: te bepalen dat (de minderjarige) aansprakelijk is voor de schade van verzoeker, al dan niet hoofdelijk en al dan niet op grond van groepsaansprakelijkheid;(2) subsidiair: te bepalen dat – indien de bewezenverklaring ter zake van openlijk geweld in stand blijft – (de minderjarige) aansprakelijk is voor de schade van verzoeker, al dan niet hoofdelijk en al dan niet op grond van groepsaansprakelijkheid;
(1)(2) Zaak leent zich niet voor behandeling in deelgeschil. Minderjarige was ten tijde van voorval 14 jaar. Uit verklaringen kan worden opgemaakt dat minderjarige behoorde tot de groep die onrechtmatig schade heeft toegebracht. Bepalen van (mate van) eigen schuld kan niet eenvoudig worden vastgesteld nu nadere bewijslevering noodzakelijk is.

Moeder van minderjarige stelt dat zij gebeurtenis niet heeft kunnen voorkomen. Minderjarige hield zich niet aan de hem door de strafrechter opgelegde voorwaarden. Minderjarige was voor het voorval bij stiefmoeder. Tussen moeder en stiefmoeder waren duidelijk afspraken gemaakt. Minderjarige is terwijl stiefmoeder lag te slapen het huis uit geslopen. Nader bewijs nodig.

(3)de kosten van deze procedure te begroten op (en bij eventuele vaststelling van aansprakelijkheid toe te wijzen) € 78,00 aan griffiekosten en € 143,00 aan eigen bijdrage. (3) Kostenbegroting € 78,00 griffierecht en € 143,00 eigen bijdrage.

Voor de vaststelling van de mate van aansprakelijkheid is verdere bewijslevering noodzakelijk. Zowel de minderjarige als verzoeker maakte deel uit van een groep en hadden eerder op de avond ook al ruzie gehad. Daarover zal meer duidelijkheid moeten komen.