Medische aansprakelijkheid: geschil leent zich niet voor afdoening binnen kaders deelgeschil, feiten staan niet vast

Rechtbank Den Haag, 27 januari 2020
Verzoekster bezeert haar voet/teen als daar een vaas van glas op valt. Pas na de eerste behandelingen blijkt dat er een pees is afgescheurd en er nog glassplinters in het littekenweefsel zit. Operatief ingrijpen is dan alsnog noodzakelijk.
Verzoek Rechtbank
voor recht te verklaren dat ziekenhuis en huisartsenpost toerekenbaar tekort zijn geschoten cq onrechtmatig hebben gehandeld. De rechtbank is van mening dat omdat de feitelijke gang van zaken niet vast staat er onderzoek naar de feiten nodig is. En omdat ook verschil van mening is of verweerders medisch handelen aan de daaraan te stellen eisen voldoet, kan de rechtbank ook daarover geen oordeel vellen, zodat mogelijk een deskundige moet worden ingeschakeld.
verweerders te veroordelen in de kosten Verzoekster heeft nagelaten opgave van haar kosten te doen en nu bovendien duidelijk is dat de zaak nog niet ‘rijp is’ voor een deelgeschilprocedure, is er geen aanleiding de kosten te begroten.