Met alcohol op iemand onverwachts van achteren optillen en dan gaan rennen is vragen om ongelukken

Rechtbank Noord-Nederland 23 januari 2019
Na een avondje stappen tijdens vakantie in Bulgarije werd verzoekster van achteren opgetild door verweerder. Die met haar ging rennen en daarbij ten val kwam met een drievoudige enkelbreuk aan de kant van verzoekster tot gevolg. Verweerder beroept zich erop dat ontluikende liefde met stoeien gepaard gaat en dat hetgeen hij deed geen onrechtmatige daad is en dat de waarschijnlijkheid van een val met letsel niet zo groot was dat zijn gedrag als onrechtmatig moet worden beschouwd.
Verzoek Rechtbank
ITe verklaren voor recht dat de verweerder aansprakelijk is Door met het gewicht van een volwassen vrouw, die onverwacht en van achteren wordt opgetild door verweerder, te gaan rennen terwijl hij onder invloed was, werd het voorzienbaar dat daarmee de mogelijkheid in het leven werd geroepen dat hij ten val zou komen.  Naar normen van zorgvuldigheid had hij zich van dat gedrag moeten onthouden. Hier is geen sprake meer van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
II Te veroordelen tot het betalen van een voorschot van €10.000 Voor toewijzing moet voldoende vaststaan dat het aannemelijk is dat het verzochte voorschot in een bodemprocedure zal worden toegewezen. Dat is onvoldoende aannemelijk gemaakt, door het ontbreken van de relevante gevolgen en de daarmee samenhangende beperkingen in het leven van verzoekster.
III De kosten te begroten op €3.257 en verweerder te veroordelen tot betaling van deze kosten Een tijdsbesteding van circa 11 uur, een uurtarief van €210 en kantoorkosten van 6% zijn redelijk.

‘Ontluikende liefde is voor de beoordeling van de aansprakelijkheid niet van belang’